بازتاب نیوز

ادامه مظاهرات در برخی از ولایات شمالی، دفاتر کمیسیون انتخابات را مسدود ساخته است

٢٢ سرطان ١٣٩٧ رادیو اروپای آزاد

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نگرانی شدید خود را در مورد مسدود شدن دفاتر انتخاباتی چندین ولایت در شمال افغانستان ابراز کرده است.

سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی این کمیسیون شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در نتیجه ادامه اعتراضات، معترضان در چهار ولایت شمال فاریاب، تخار، سمنگان و بلخ دفاتر انتخاباتی را مسدود کرده اند.

آقای هاشمی در این مورد افزود:

"مظاهره و تحصن حق قانونی مردم است و مردم میتوانند در چوکان قانون تظاهرات کنند اما بستن دفاتر کمیسیون انتخابات هیچگونه توجیه ندارد و ما از حکومت میخواهیم به هر شکلی که امکان دارد امنیت دفاتر ما را تامین کند، زیرا بستن دفاتر کمیسیون انتخابات در این مرحلۀ اساس میتواند صدمه بزرگ وارد کند."

شماری از معترضان از چند روز بدینسو در اعتراض به دستگیری نظام الدین قیصاری سرپرست قوماندانی امنیه ولسوالی قیصار ولایت فاریاب و یکی از قوماندانهای مهم حزب جنبش، اعتراضات شانرا در برخی از ولایات شمال کشور ادامه داده اند.

فضل احمد حیاتی رییس کمیسیون انتخابات در ولایت بلخ به رادیو آزادی گفت که معترضان در شهر مزار شریف به کارمندان مراکز انتخاباتی اجازه رفتن به دفاتر شانرا ندادند.

براساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در شهر مزار شریف، شماری از معترضان که خواهان رهایی هرچه زودتر نظام الدین قیصاری از بند حکومت اند، دیروز دروازه دفتر ساحوی کمیسیون مستقل انتخابات را مسدود کردند.

نظام الدین قیصاری هفته قبل بخاطر سرپیچی از قانون و استفاده سوء از صلاحیت هایش، از سوی نیرو های کوماندوی افغان دستگیر شد.

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز جلسۀ اضطراری را بخاطر بسته شدن دفاتر انتخاباتی در چهار ولایت شمال کشور دایر می کند.

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بیست و هشت ماه میزان را تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شورا های ولسوالی ها تعیین کرده است.

این کمیسیون دیروز به منظور اشتراک بیشتر مردم در انتخابات، روند ثبت نام رای دهنده گان را در بیست ولایت کشور برای یک هفته دیگر تمدید کرد.

نظر شما

تبصره های نشان داده شود

...تبصره ها درحال لود شدن است

لینک اصلی: https://da.azadiradio.com/a/afghanistan-election-/29361964.html

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از رادیو اروپای آزاد

آخرین خبر ها:

Loading