بازتاب نیوز

همصدایی با پشغور پنجشیر

٢٣ سرطان ١٣٩٧ روزنامه ماندگار

وقتی از نزدیک دیدیم با مردم صحبت کردیم، با سرازیر شدن آبگیر “پس کندأ” سیل مدهشی دامن‌گیر قرأ و قصبات پیشغور ‌پنجشیر می‌گردد و صدها باب خانه، دوکان ها، صدها رأس مواشی و کشت‌زارها یگانه منبع معیشت مردم بی بضاعت را از بین می‌برد.خدا را شکر که مردم دهنهۀ آبگیر فوری اهالی قریه‌های پایینی را با فیرهای هوایی خبر می‌دهند و مردم بلافاصله در نیمه‌شب خانه‌های‌شان را ترک می‌گویند و از یک فاجعهۀ بزرگ انسان جلوگیری می‌شود و اما تعدادی انگشت شماری هم گیر می‌مانند و به رحمت الهی می‌روند، روح‌شان شاد.

کمک‌های اولیه به مردمان آسیب دیده رسیده است. اکنون آن‌چه نیاز اصلی مردم است، اسکان مجدد، تعویض مال و مواشی، حاصل زراعت سال‌شان و آماده‌سازی زمین‌ها به فصل بعدی می‌باشد.

لینک اصلی: https://mandegardaily.com/reports/%D9%87%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B4%D8%BA%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%DB%8C%D8%B1/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه ماندگار

آخرین خبر ها:

Loading