بازتاب نیوز

زنان بازرگان خواهان رونق تجارت در بازار هرات

٢٣ سرطان ١٣٩٧ خبرگزاری بانوان افغانستان

زنان بازرگان در هرات، با افتتاح اتاق تجارت و صنایع زنان در حوزه‌ی غرب، از مسوولان این اتاق می‌خواهند، تا برای بهبود وضعیت تجارت زنان، راهکارهایی را روی دست گیرند.

شماری از زنان بازرگان به این باور اند که مسوولان در ریاست اتاق تجارت و صنایع زنان‌، باید برای بهبود وضعیت تجارت، قرضه‌های بدون سود را برای زنان مهیا کند و زمینه‌ی بازاریابی را برای این زنان از طریق رسانه‌ها فراهم سازد.

نفیسه یک تن از زنان بازرگان در هرات می‌گوید؛ از مسوولان در اتاق تجارت و صنایع زنان، می‌خواهد؛ تا برای بهتر شدن وضعیت تجارت زنان، شرایط کار را مهیا کنند.

شماری دیگر از زنان بازرگان معتقد اند؛ این اتاق باید برای رونق از دست رفته‌ی تجارت زنان، تدابیری را روی دست گیرد.

ناهید یک‌تن از زنان بازرگان در مرکز خدیجه‌الکبرا از مسوولان این اتاق می‌خواهد؛ قرضه‌های بدون سود را برای این زنان مهیا کند، تا آن‌ها بتوانند تجارت خود را گسترش دهند.

او می‌گوید؛ برای بهبود وضعیت تجارت در خدیجه‌الکبرا، باید برای اجناس قیمت‌های مقطوع تعیین شود، تا از گران‌فروشی جلوگیری شود.

وی باور دارد که گران‌فروشی برخی از زنان سبب شده تا تجارت زنان، رونق خود را از دست دهد.

شماری دیگر از زنان، پخش و نشر پیام‌های بازرگانی را راهی دیگر برای بهبود وضعیت تجارت زنان می‌دانند.

فاطمه یک تن دیگر از زنان تجارت پیشه در هرات می‌گوید؛ این اتاق باید برای بهتر شدن وضعیت تجارت زنان، پیام‌های بازرگانی را از طریق رسانه‌ها به نشر بسپارد.

با این حال مسوولان در اتاق تجارت و صنایع زنان در حوزه‌ی غرب می‌گویند؛ برای بهبود وضعیت تجارت زنان در هرات تدابیر شش ماهه و یک ساله اتخاذ شده است.

 مریم جامی‌الاحمدی مسوول اتاق تجارت و صنایع زنان در حوزه‌ی غرب؛ از پیشنهادهای این زنان برای بهتر شدن وضعیت تجارت زنان استقبال می‌کند.

خانم جامی می‌افزاید؛ این مرکز برای بهبود وضعیت زنان برنامه‌های شش ماه و یک ساله را طرح‌ریزی کرده است‌.

بنا به گفته‌ی خانم جامی؛ این اتاق در نظر دارد که برای بهبود وضعیت تجارت زنان در هرات برنامه‌های بازاریابی را برای تجارت زنان از سوی رسانه‌ها داشته باشد.

ایجاد نمایشگاه‌های از صنایع دستی و تجارت زنان نیز یکی دیگر از برنامه‌هایی است که این اتاق برای بهبود وضعیت تجارت زنان درنظر دارد.

گزارشگر: سیمین صدف

لینک اصلی: http://www.awna.af/1397/04/23/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از خبرگزاری بانوان افغانستان

آخرین خبر ها:

Loading