بازتاب نیوز

مردم انتخابات فرامیشی مجلس بحرین را تحریم کنند

٢٣ سرطان ١٣٩٧ خبرگزاری رشد

جنبش یاران جوانان انقلاب ۱۴ فوریه باردیگر خواستار ردّ و محکومیت تمامی طرح های سازش سیاسی است که متأسفانه منجر به مشروعیت بخشیدن به رژیم غاصب و اشغالگر آل خلیفه می گردد و از مردم انقلابی بحرین می خواهیم تا انتخابات فرمایشی مجلس ملی که قراراست درماه اوت برگزار گردد را تحریم کنند.

رژیم استبدادی نژاد پرست و خودمحور آل خلیفه سالیان متمادی است که مردم بحرین را از حقوق اولیه شهروندی و حق مشارکت محروم ساخته است، درحالیکه این رژیم با رویکرد علنی جدید خواستار عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است. بی تردید دراین شرایط حساس صدور “میثاق بحرین” و دیگر طرح های سیاسی نمی تواند رژیم سرکوبگر در بحرین را از سیاست های سرکوب و خفقان و عدم محروم سازی مردم از حقوق خود باز دارد ، و نیز نتوانست رژیم را متقاعد سازد که برپایه آشتی ملی و حقوق شهروندی با مطالبات به حق مردمی ارتباط برقرار سازد ، بلکه رژیم با سرکوب و کشتار حمام خون را به راه انداخته و آزادی و شرافت و کرامت مردم را لگد کوب کرده است.

اعلامیه موسوم به “میثاق بحرین” در روز ۴ جون و سه هفته قبل از اعلام حکم برائت شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق صادر گردید، که موجب گردید ایشان را از اتهامات قبلی تبرئه کنند و خواستار شدند تا ایشان از رژیم و دیکتاتور طلب عفو نماید. تا حکم لغو و یا تخفیف صادر گردد، در حالیکه اعلامیه “میثاق بحرین” از هرگونه مطالبات مردمی بی بهره بوده و هیچ سخنی از ادامه مبارزات در برابر دیکتاتور و استبداد در استیفای حقوق مردمی سخن به میان نیامده است.

این سوال مطرح می گردد با چنین شرایط خفقان آور چگونه مردم طرح مصالحه و آشتی ملی و یا عادی سازی روابط با رژیم ‏آل خلیفه را قبول می کنند و با این رژیم به سازش های سیاسی تن دهند، درحالیکه دست های رژیم به خون بیگناهان آغشته است و صدها نفر را به جرم مطالبات به حق حقوقی، زندان ، تبعید و سلب تابعیت کرده اند.

دعوت به قبول سازش و همکاری با رژیم آل خلیفه زیر پوشش شرایط موجود که از سوی ستون پنجم سرداده می‏ شود، یک نوع گناه بزرگ است که علیه میهن ، دین و انسانیت به شمار می‏ آید و هدف از این طرح ها و شعارها مبرا ساختن چهره دیکتاتور حمد (شاه بحرین) و مزدورانش است که آنان مرتکب جنایات جنگی علیه کشور ، مردم و ارزشها شده اند و این طرح ها از سوی مردم محکوم و مردود است.

تمامی طرح های سازش و بیانات به ظاهر مودت آمیز از سوی معارضه در سازش با رژیم در طول تاریخ حاکمیت آل خلیفه و قدرت از سوی مردم مردود و محکوم بوده است.

برهمین اساس “بیانیه بحرین” با هدف این که دیکتاتور حمد از خود حسن نیت نشان دهد صادر شد ، و لذا معامله کاهش محکومیت شیخ علی سلمان و تبرئه ایشان از جاسوسی برای قطر صورت گرفت ، این بیانیه اشاره ای به این عقب ‏نشینی بزرگ ننموده است زیرا این منشور نوعی شکست و سازش با رژیم و قبول شرایط حاکم بوده است که فوراً آمریکائی ها از این ابتکار استقبال کرده و از تبرئه شیخ علی سلمان نیز ابراز خرسندی کرده و از دولت آل خلیفه خواستند تا این حکم تجدید نظر نشود.

جمعیت وفاق هنوز درپی دستیابی به راه حل با شیوه شنا کردن برخلاف جریان مردم و نیروهای انقلابی است و در فضای اوهام و دیدن سراب برای مذاکره ناموفق با رژیم آل خلیفه است و خود را قدرت بزرگ و دارای تنها حق تصمیم‏ گیری برای حل و فصل بحران های سیاسی در بحرین از سال ۲۰۱۱ میلادی می داند.

اما نکته تعجب اینجاست که شکست خوردگان هنوز در این اندیشه هستند که می توانند آب را که روابط با رژیم را با یافتن اوهام عجیب و غریب به جریان اندازند درحالیکه به تاریخ سیاه جنایات و عهد شکنی آل خلیفه بازنگری نمی کنند و شگفت انگیزتر این که چگونه این جماعت شکست خورده هنوز طرح های شکست خورده خود را پی درپی مطرح می کنند و گویا مردم و خانواده شهداء ،جوانان انقلابی و رهبران و نخبگان هیچ شهید و خون و جان تقدیم ننموده و یا این که هزاران مجروح و زندانی و معلول و سلب تابعیت نداده اند.

شگفت انگیز تر این که رژیم آل خلیفه علی رغم این جنایات درمقابل طرح ها و اظهارات سازش گرایانه و مواضع تسلیم طلبانه این جماعت ، گوش های خود را در برابر این شکست خوردگان بسته است و گویا انتظار گرفتن امتیازهای بیشتر و سازش ننگ آورتر می باشد. تا شاید به آنان اجازه دهد به صحنه سیاسی بازگردند و بر اساس اینکه رژیم موضع برتری طلبی و داشتن برگ برنده را داشته باشد و مردم که فداکاری و قربانی داده اند و در موضع ضعف شکست قرار گیرد.

مردم بحرین نیاز به طرح های دیپلماتیک با اندیشه های تسلیم طلبانه و سازش کارانه در برابر رژیم به بهانه درک شرایط حاکم را ندارد و نیازی به همسوئی با توطئه های سعودی و اماراتی برای حل و فصل بجران در بحرین را ندارد زیرا این کشورها شریک جنایات جنگی و کشتار مردم در بحرین هستند و آنان فجیع ترین جنایات و قتل و شکنجه و نقض حاکمیت کشور بحرین را با تهاجم نظامی و لوث کردن خاک کشور توسط نظامیان مرتکب شدند ، این کشورها طرح اعطای تابعیت به بیگانگان و مزدوران و تغییر ساختار جمعیتی و جذب هزاران نیروی نظامی خارجی برای سرکوب انقلاب را با همکاری رژیم حاکم به اجراء درآورند.

بنابراین مردم بحرین به این دو رژیم فاسد به عنوان فرستادگان خیر و آزادی و کرامت و عزت نگاه نمی کنند بلکه بر عکس این دو رژیم را شریک جرم و جنایات و سرکوب و دیکتاتوری می دانند.

بیانیه بحرین مرُده زاده شد و مورد بی توجهی رژیم و نیز مردم قرار گرفت زیرا حقائق تاریخ را درک ننموده و با نوع تفکر و مواضع چپاول گرایان قدرت و ثروت که زور و زر کشور و قدرت را غصب کرده اند ، آشنایی ندارند و این منشور نیز واقعیت و حقانیت مطالبات مردم و جوانان انقلابی را نادیده گرفته است.

طرح عادی سازی روابط با رژیم غاصب آل خلیفه و استمداد از نیروهای اشغالگر بیگانه و دادن مشروعیت های مذهبی و شرعی یک انتخاب شکسته می باشد و شایسته بود در این منشور بر وحدت نیروهای معارضه سیاسی با همه طیف ها و گرایشات آنان تأکید می گردید تا یک توافق و طرح سیاسی مورد تایید مردم و جوانان انقلابی قرار می گرفت ولی متأسفانه این بیانیه یکجانبه گرا و با دیدگاه های تنگ نظرانه و با تحمیل اصل خودمحوری و خود باوری و برتری طلبانه تدوین و منتشرگردیده است.

بحرین با بحران های پی درپی به دلیل یکه تازی رژیم آل خلیفه و انحصار قدرت و عدم پذیرش حق ‏مشارکت سیاسی مردم در روند سیاسی از بدو غصب قدرت توسط این خاندان، روبرو می باشد زیرا تفکر آل خلیفه و هیئت حاکم در ریاض و افرادی که در واشنگتن و لندن این رژیم را مدیریت می کنند می پندارند که مردم بحرین پختگی سیاسی لازم را برای مشارکت در عملیات دموکراتیک ندارد و باید زیریوغ حاکمیت افراد بدوی (صحرانشین) و قبیله گرایان قرار گیرند ، تا منافع استعمار و استکبار آمریکا و انگلیسی و رژیم صهیونیستی در منطقه تأمین گردد. بنابراین رژیم آل خلیفه با هرگونه مشارکت سیاسی و حق شهروندی

مخالف می باشند زیرا می پندارند سرزمین در بحرین مالکیت خود قرار دارد و مردم را جز رعیت و برده نمی دانند و آنان چاره ای جز شنیدن و اطاعت ندارند.

ما اعتقاد داریم که اصل دمکراسی و استقرار سیاسی و عدالت و توسعه و آزادی و عزت و کرامت انسانی و برقراری دولت قانون محقق نخواهد یافت جز در پرتو برقراری نظام سیاسی تکثرگرا که مردم مصدر قدرت و از طریق آنان حق سرنوشت و خروج نیروهای اشغالگر بیگانه و بسته شدن پایگاههای نظامی آمریکا و انگلیس و خروج همه مستشارهای امنیتی و نظامی خارجی از بحرین.

زمینه سازی برای طرح خائنانه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی غاصب از سوی طرفداران رژیم و ستون پنجم آل خلیفه خیانت بزرگ به انقلاب و مردم بپاخواسته و جوانان غیور که انقلاب را پدید آورده و برای آزادی و عزت و کرامت و حق سرنوشت صدها شهید و هزاران مجروح و معلول و نیز هزاران زندانی تقدیم نموده اند می باشد. کودتای آشکار آل خلیفه علیه قانون اساسی ۱۹۷۳میلادی و کودتای آنان علیه منشور (میثاق ملی) سال ۲۰۰۱ و تداوم غصب قدرت که منجر به انفجار بزرگترین انقلاب و قیام مردمی در تاریخ معاصر بحرین گردید نشان آشکار از اراده مردم و درخواست برکناری و اخراج این خاندان خبیث به منطقه اصلی خود زباره در قطر و نجد در حجاز می باشد و مطالب افراد ستون پنجم که از مردم می خواهند از دادن این شعارهای انقلابی خودداری کنند تامورد پذیرش نمی‏باشد.

بنابراین نمی توان از اقدامات سازشکارانه که حاکمیت آل خلیفه را مستحکم تر می کند طرفدارای نمود زیرا مطالبات مردم انقلابی بحرین که با دادن شهداء مطرح شده است نباید نادیده گرفته شود و باید آنان از تجارب گذشته عبرت گرفته و همواره تاریخ سیاه این رژیم سرکوب گر را به یاد داشته باشند و امید بستن به وعده های دروغین این رژیم جز سرابی پیش نیست.

جنبش یاران جوانان انقلاب ۱۴فوریه

منامه – بحرین

پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷ش

۱۲ جولای ۲۰۱۸م

لینک اصلی: http://www.roushd.com/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از خبرگزاری رشد

آخرین خبر ها:

Loading