بازتاب نیوز

تفاهم‌نامه‌ی خرید ۲۰ هزار متریک تن کود از فابریکه‌ی کود و برق مزار شریف میان وزارت‌های زراعت و معادن امضا شد

٢٣ سرطان ١٣٩٧ روزنامه اقتصادی وادصم

تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و وزارت معادن و پترولیم به امضا رسید که بر اساس آن، وزارت زراعت، به هدف رشد تولیدات داخلی، ۲۰ هزار متریک تن کود کیمیایی مورد نیاز ۲۰۰ هزار دهقان را از فابریکه‌ی کود و برق مزار شریف تهیه می‌کند.

این تفاهم‌نامه، در مقر وزارت زراعت، میان نصیراحمد درانی، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری و نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم امضا شد.

نصیراحمد درانی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری هدف از امضای این تفاهم‌نامه گفت: «هدف ما برای خرید و توزیع این مقدار کود، در کنار تقویت اقتصاد و درآمد دهقانان، تقویت تولیدات داخلی نیز هست.»

هم‌چنان در مراسم امضای این تفاهم‌نامه، نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پترولیم گفت: «از وزارت زراعت، به پاس تعهد و تلاش‌شان برای تقویت داخلی، به ویژه تولیدات فابریکه‌ی کود و برق مزار شریف تشکر می‌کنم، هدف ما، رشد و خودکفایی این فابریکه است، تا این فابریکه بتواند در بازار آزاد نیز به صورت گسترده و قوی فعالیت کند.»

وزارت زراعت از فابریکه‌ی کود و برق، ۲۰ هزار متریک تن کود کیمیایی یوریا را خریداری می‌کند و در ۳۵۶ ولسوالیِ ۳۴ ولایت، ۲۰۰ هزار دهقان را تحت پوشش توزیع کود قرار می‌دهد، کود یوریای مد نظر وزارت زراعت، ۴۰۰ هزار جریب زمین زراعتی را پوشش می‌دهد.

این تفاهم‌نامه وزارت معادن و فابریکه‌ی کود و برق مزار شریف را مکلف می‌سازد تا هر خریطه‌ی ۵۰ کیلویی کود یوریای خویش را در بدل ۹۶۵ افغانی به وزارت زراعت بفروشد. وزارت زراعت، هر خریطه را در بدل ۶۲۵ افغانی، یعنی تنها در بدل ۵۴.۷۶ درصد قیمت به ۴۰۰ دهقان توزیع می‌کند. ۳۵.۲۴ درصد هزینه‌ی این کود، از سوی وزارت زراعت به عنوان کمک برای دهقانان بخشیده شده است.

هدف وزارت زراعت، از بستن قرارداد خرید کود با شرکت داخلی، تقویت زمینه‌های تولیدات داخلی است. هم‌چنان باید گفت که توزیع کود یوریا با فی‌صدی بالای کمکی به دهقانان، زمینه را برای افزایش حاصلات زراعت‌پیشه‌گان و افزایش ترویج استفاده از کود کیمیایی برابر می‌کند.

لینک اصلی: http://dari.wadsam.com/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D9%88/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه اقتصادی وادصم

آخرین خبر ها:

Loading