بازتاب نیوز

کار تعدادی از پروژه‌های بازسازی تا دو روز در هلمند آغاز می‌شود

٢٣ سرطان ١٣٩٧ رادیو اروپای آزاد

وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان می‌گوید که تا دو روز دیگر کار تعدادی از پروژه‌های بازسازی به ارزش حدود دوصد میلیون افغانی آغاز خواهد شد.

فریدون آژند سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که شبکه‌های آبرسانی زراعتی، دیوارهای استنادی، سرک سازی و غیره شامل این پروژه‌ها اند.

وی می‌گوید که این پروژه‌ها در ده ولایت افغانستان تطبیق خواهند شد و بودجه آن‌ها از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات به همکاری هند پرداخته می‌شود.

آقای آژند می‌گوید با آغاز کار این پروژه‌ها برای صدها تن زمینه‌های کاری نیز فراهم می‌شود.

لینک اصلی: https://da.azadiradio.com/a/29362686.html

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از رادیو اروپای آزاد

آخرین خبر ها:

Loading