بازتاب نیوز

اعلامیه کمیسیون مستقل انتخابات در مورد بسته شدن دروازه‏های دفاتر ولایتی کمیسیون در برخی ولایات

٢٤ سرطان ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات یک نهاد کاملاً مستقل در چوکات دولت جمهوری اسلامی افغانستان مطابق ماده 156 قانون اساسی برای اداره و نظارت بر هرنوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی مردم در کشور، ایجاد شده است. این کمیسیون یک اداره ملی بوده و امور را به پیش می‏برد تا ماده چهارم قانون اساسی کشور (حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد) مصداق خویش را پیدا نماید.

کمیسیون مستقل انتخابات اخیراً روند ملی ثبت نام رای دهندگان و ثبت نام کاندیدان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را را طور بیطرفانه و شفاف راه اندازی نموده است و مطابق تقویم انتخاباتی قرار است به تاریخ 28 میزان سال روان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها برگزار گردد.

برگزاری انتخابات سراسری و همه شمول، مستلزم آن است تا جوانب ذیدخل در این روند مکلفیت های قانونی خویش را رعایت نموده و از همه مهمتر اینکه مردم عزتمند کشور به عنوان صاحب اصلی این روند با کمیسیون مستقل انتخابات در عرصه های مختلف همکاری جدی داشته باشند. واضح و مبرهن است که بدون همکاری و مشارکت مردم در روند انتخابات، امکان آن می رود تا شهروندان کشور از حقوق مسلم خویش که همانا گزینش نمایندگان در نهادهای انتخابی می باشند تا حاکمیت ملی را تمثیل نمایند، محروم شوند.

کمیسیون مستقل انتخابات در عین حال که مخالف عملکرد خلاف قانون، اشخاص حقیقی و حکمی می باشد، توقع دارد تا مردم عزتمند کشور همکار این نهاد بوده و با استعمال حق تظاهرات خویش مانع تعمیل حق بزرگتر شان یعنی برگزاری انتخابات نشوند بلکه برعکس تسهیلات لازم را برای تطبیق روند ملی ثبت نام رای دهندگان و در مجموع برگزاری انتخابات فراهم آورند تا بتوان در آینده نزدیک انتخابات شفاف و عادلانه را برگزار نمود.

با تأسف در جریان چند روز اخیر در برخی از ولایات کشور معترضان بر عملکرد برخی نهادهای حکومتی، با بسته نمودن دروازه های دفاتر ولایتی این کمیسیون، روند مردمی انتخابات را مختل نموده است که درین میان ضربه نخست و خسارت جبران ناپذیر به روند نهادینه سازی دموکراسی در کشور وارد گردیده و متأسفانه شهروندان کشور به ویژه کاندیدان احتمالی، از حقوق حقه شان محروم می‏گردند.

لذا کمیسیون مستقل انتخابات از حکومت تقاضامند است تا به مکلفیت قانونی خویش به ویژه تأمین امنیت دفاتر کمیسیون و در مجموع روند انتخابات را عمل نماید. همچنان با توجه به اینکه مردم شریف کشور به ویژه نهادهای امنیتی در راستای نهادینه ساختن دموکراسی قربانی ها داده اند، کمیسیون مستقل انتخابات از مردم شریف کشور تقاضامند است تا همکار نزدیک کمیسیون مستقل انتخابات بوده و از این روند ملی و دموکراتیک حمایت نمایند و مانع کار دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایات مربوطه نگردند.

کمیسیون مستقل انتخابات متعهد به برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه بوده و با حفظ بی طرفی در این روند ملی تلاش نهایی بخرچ می دهد تا همه شهروندان حق مساوی برای استعمال رای شان در یک روند شفاف و قابل قبول برای همه جوانب ذیدخل داشته باشند.

لینک اصلی: http://iec.org.af/fa/2012-06-23-06-11-53/pressr-fa/1175-provincial-offices-doors-closes-fa

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

آخرین خبر ها:

Loading