بازتاب نیوز

قرارداد ساخت یک شبکه‌ی تهیه‌ی آب آشامیدنی به ارزش بیش از ۹ میلیون افغانی در کندز امضا شد

١٤ اسد ١٣٩٧ روزنامه اقتصادی وادصم

قرارداد ساخت یک شبکه‌ی آبرسانی به منظور تهیه‌ی آب آشامیدنی صحی بین رییس احیا و انکشاف دهات کندز و شورای انکشافی رستاق آباد برای این روستا امضا شد.

این پروژه بیش از ۹ میلیون افغانی هزینه دارد که ۱۰ درصد آن از سوی مردم پرداخت می‌شود.

شبکه‌ی مذکور برای ۴۵۵۰ تن به گونه‌ی مستقیم و ۶۷۸۰ تن دیگر به طور غیرمستقیم آب آشامیدنی تهیه خواهد کرد.

لینک اصلی: http://dari.wadsam.com/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%A2%D8%B4%D8%A7%D9%85/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه اقتصادی وادصم

آخرین خبر ها:

Loading