بازتاب نیوز

نظارت از پروژه‌های انکشافی در ولایت سرپل

١٤ اسد ١٣٩٧ روزنامه اقتصادی وادصم

از جریان تطبیق پروژه‌های اعمار ۲.۸ کیلو متر سرک کانکریتی و ساختمان‌های آب‌رو مسیر آن در بازار ولسوالی بلخاب، ساخت ۱۲ متر پل آهن کانکریتی و ۱۰.۷ کیلو متر سرک جغل‌فرش در قریه للندر، و ۱۰.۲ کیلو متر سرک جغل‌فرش در قریه سرخک بلاغ ولسوالی بلخاب سرپل نظارت شد.

پروژه‌های مذکور حدود ۶۷ هزار روز کاری را فراهم خواهند کرد و ۲۳ هزار تن از باشندگان ولسوالی بلخاب از آن مستفید خواهند شد‌.

هزینه‌ی مجموعی این پروژه‌ها حدود 128 ملیون افغانی است که از بودجه انکشافی حکومت افغانستان تمویل می‌شود.

لینک اصلی: http://dari.wadsam.com/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B3/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه اقتصادی وادصم

آخرین خبر ها:

Loading