بازتاب نیوز

اعلاميۀ مطبوعاتی کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه به استفاده از تکنالوژی

١٧ اسد ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات پس از نهایی سازی طرح کوچکتر ساختن حوزه های انتخاباتی ولسی جرگه در اخیر سال ۱۳۹۵، به منظور انجام وظایف و مکلفیت های خویش ثبت نام و تهیه فهرست رأی دهندگان را در رأس فعالیت های خویش قرار داد. طرح های متعدد با توجه به شرایط اجتماعی و اوضاع عمومی در کشور بررسی گردید. در نتیجه پس از مطالعات و مشوره های گسترده با احزاب سیاسی، جامعه مدنی، اهل خبره و نهادهای ذیربط حکومتی، طرح استفاده از تکنالوژی در ثبت نام و تهیه فهرست رأی دهندگان مورد تائید قرار گرفت.

برنامه کاربرد تکنالوژی بنابر ملحوظات متعددی اعم از عدم اشتراک و علاقه مندی کمپنی های نامدار بین المللی، طولانی بودن پروسه تدارکاتی، مسایل مالی، عدم حمایت کافی جوانب ذیدخل به نتیجه مطلوب نرسید.

کمیسیون مستقل انتخابات به این باور است که استفاده از تکنالوژی بهترین راه تامین کننده شفافیت بیشتر در انتخابات می‌باشد. ولی با توجه به اینکه کمیسیون در جریان فعالیت های عملیاتی انتخابات ولسی جرگه قرار دارد و صرف در حدود ۷۰ روز دیگر تا تاریخ برگزاری انتخابات باقی مانده، تدارک و تطبیق تکنالوژی را در این مدت برای انتخابات پیش رو مقدور نمی‌داند. با در نظرداشت این ملحوظ، کمیسیون فیصله نمود تا استفاده از تکنالوژی یی که بتواند تأمین شفافیت بیشتر نماید در انتخابات ریاست جمهوری که قرار است به تاریخ ۳۱ حمل سال ۱۳۹۸ برگزار شود، استفاده گردد.

این کمیسیون به منظور عملی سازی تصمیم فوق الذکر، رای زنی های خویش را با جوانب حکومت و جامعه جهانی آغاز نموده است تا این نهادها با توجه به موضوعات تدارکاتی، ضیقی وقت، پیش رو بودن فصل سرما، بودجه لازم را برای این امر هرچه عاجل اختصاص دهند تا بتوانیم تجهیزات و وسایل مورد ضرورت را مهیا نموده و عملاً کمیسیون به این رویای قبلی خویش، در انتخابات ریاست جمهوری آینده دست یابد.

لینک اصلی: http://iec.org.af/fa/2012-06-23-06-11-53/pressr-fa/1215-presidential-election-biometric-usage-20180808-fa

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

آخرین خبر ها:

Loading