بازتاب نیوز

رهایی نظام الدین قیصاری خواست تازه ی معاون نخست ریاست جمهوری

١٧ اسد ١٣٩٧ پاسبانان

پاسبانان- کابل:

جنرال دوستم در دیدار با رییس جمهور غنی بار دیگر خواستار رهایی نظام الدین قیصاری شد.

عبدالرشید دوستم معاون نخست ریاست جمهوری در دیدار با رییس جمهوری کشور افزون بر اوضاع امنیتی کشور پیشرفت های به دست آمده در روند گفتگو های صلح را که به رهبری حکومت افغانستان بوده، مورد بررسی قرار دادند. عبدالرشید دوستم تأمین امنیت و ثبات سراسری در کشور یکی را نیاز جدی برای مردم دانسته و بر تقویت و تسریع روند گفتگو های صلح در افغانستان تأکید کرد.

رییس جمهور غنی و معاون نخستش همچنان در مورد مسأله ی برقراری آتش بس میان مخالفان و نیرو های دفاعی کشور و برگزاری انتخابات شفاف پارلمانی و ریاست جمهوری نیز تبادل نظر کردند. در این نشست معاون نخست ریاست جمهوری با اشاره به وضعیت بد امنیتی در شمال کشور، در مورد رفع پرونده ی نظام الدین قیصاری که نزدیک به یک ماه در زندان به سر می برد، با رییس جمهور صحبت کرد.

The post رهایی نظام الدین قیصاری خواست تازه ی معاون نخست ریاست جمهوری appeared first on Pasbanan.

لینک اصلی: http://pasbanan.com/dr/freedom-of-nizam-u-din-qaisari-the-new-proposal-of-first-vice-president-to-ghani/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از پاسبانان

آخرین خبر ها:

Loading