بازتاب نیوز

فرمانده نیروهای امریکایی: نیاز به بازنگری راهبرد جنگی افغانستان نیست

١٨ اسد ١٣٩٧ پاسبانان

پاسبانان- کابل:

جنرال جوزف ووتل فرمانده نیروهای امریکایی در خاورمیانه گفته است: در حالی که فرمانده نیروهای امریکایی و مأموریت پشتیبانی قاطع در افغانستان به زودی تغییر خواهد کرد، اما با توجه به پیشرفت های کنونی در نبرد افغانستان لازم نیست، تا تغییرات تازه در راهبرد جنگی امریکا در افغانستان رونما شود. جوزف ووتل همچنان گفته است: «هدف از اعمال فشار نظامی، اجتماعی و سیاسی بر طالبان وادار ساختن این گروه برای پیوستن به روند صلح است، ولی به یاد باید داشته باشیم که جنگجویان داعش از این امر مستثنا هستند و با آنان تا آخرین سرباز شان به نبرد می پردازیم، تا این گروه به گونه ی کامل نابود شود.»

این نظامی امریکایی تأکید می کند که جنرال اسکات میلر فرمانده جدید نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان ممکن است در بخش های تأکتیکی در میدان نبرد یک سلسله تغییرات جنگی را در دست بگیرد. آقای ووتل تأکید می ورزد که داعشیان از طرح مصالحه ی حکومت افغانستان هرگز مستفید نمی شوند. او می افزاید: «در هفته های پسین ما گواه پیوستن گروه بزرگ داعش به حکومت بودیم، ولی باید بگویم که این گروه هرگز مورد بخشش قرار نمی گیرند و در برابر حکومت افغانستان پاسخ گو هستند. در حال حاضر این جنگجویان به زندان های افغانستان فرستاده شده اند و نظامیان امریکایی می توانند به گونه ی کامل از جنگجویان داعش تحقیق کنند.»

این نظامی امریکایی در حالی بر پیشبرد راهبرد نظامی کنونی در افغانستان سخن می زند که هم اکنون در بیشتر نقاط کشور طالبان حمله های شان را گسترش داده اند. افزون بر آن جنرال جوزف ووتل گفته است: هنگامی که جنگجویان داعش در درازاب جوزجان با شمار چشمگیر به نیروهای امنیتی افغانستان پیوستند، از این نقطه می توان گفت که در حال حاضر نبرد در برابر این گروه موثریت خود را داشته است، ولی ما برای نابودی داعشیان هرگز عقب نشینی و مدارا نمی کنیم.

The post فرمانده نیروهای امریکایی: نیاز به بازنگری راهبرد جنگی افغانستان نیست appeared first on Pasbanan.

لینک اصلی: http://pasbanan.com/dr/us-forces-commander-there-is-no-need-to-review-afghanistans-war-strategy/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از پاسبانان

آخرین خبر ها:

Loading