بازتاب نیوز

امریکا تعرفه ها بر فولاد و المونیم ترکی را دو برابر افزایش داد

١٩ اسد ١٣٩٧ رادیو اروپای آزاد

رئیس جمهورامریکا دستور داده است که تعرفه های گمرکی بر واردات فولاد والمونیم از ترکیه دوبرابر ساخته شود.

تنش ها میان واشنگتن وانقره بعد از بازداشت یک کشیش مسیحی درترکیه بالا گرفته است.

رئیس جمهورامریکا درپیام دیروز خود در تویتر به کاهش قیمت لیره ترکی دربرابر دالر امریکایی نیز اشاره کرد.

رئیس جمهور ترامپ نوشت که او با درنظرداشت اینکه لیرۀ ترکی دربرابر دالر نیرومند امریکایی کاهش سریع دارد، دستور داده است که تعرفه های گمرکی بر واردات فولاد والمونیوم از ترکیه دوبرابر ساخته شود.

وی در ادامه نوشته است که روابط امریکا با ترکیه خوب نیست وتعرفه اکنون برفولاد از ترکیه پنجاه فیصد وبر المونیم بیست فیصد خواهد بود.

روابط امریکا وترکیه بعد از آن تیره شد که انقره یک کشیش مسیحی را بازداشت وبه محکمه راجع ساخت.

اندرو برنسن پنجاه ساله متهم شده است که او به نیابت گروه های تروریستی بدون اینکه عضو آنها باشد مرتکب جرایم شده است.

اگر او ازسوی محکمه مقصر شناخته شود امکان دارد به سی و پنج سال حبس محکوم شود.

لینک اصلی: https://da.azadiradio.com/a/29426709.html

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از رادیو اروپای آزاد

آخرین خبر ها:

Loading