بازتاب نیوز

اعضای حرکت مردمی صلح، راهپیمایی شان را به طرف بلخ آغاز کردند

١٩ اسد ١٣٩٧ رادیو اروپای آزاد

حرکت مردمی برای صلح، دیروز راهپیمایی خود را از کابل به سوی بلخ آغاز کرد.

دهها نفر در این راهپیمایی اشتراک دارند که از این جمله بیست و پنج نفر عزم کرده اند که برای ابراز تنفر از جنگ، پا برهنه به بلخ بروند.

بسم الله وطندوست سخنگوی این حرکت، شام دیروز در بیست و پنج کیلومتری شمال شهر کابل، به رادیو آزادی گفت که با پیام صلح وهمبستگی، به طرف بلخ حرکت کرده اند:

" پیام ما این است که باید مردم برخیزند واگر ما به جنگ نه نگوئیم، این جنگ همه ما را ازبین می برد. برخی کشورها سرمایه گذاری می کنند که میان اقوام ، زبانها ومذاهب تفرقه ایجاد کنند. اما خوشبختانه آنها دراین کار خود موفق نشده اند ونخواهند شد."

حرکت مردمی برای صلح چند ماه پیش از هلمند آغاز شد و اعضای آن با طی کردن صدها کیلو متر مسافت پس از ۳۸ روز خود را پیاده به کابل رساندند.

اعضای این کاروان چند هفته را در کابل سپری کردند و در این مدت در نزدیکی سفارتهای امریکا، بریتانیا، پاکستان، ایران،روسیه، دفتر سازمان ملل متحد و نماینده گی اتحادیه اروپا تحصن کردند.

لینک اصلی: https://da.azadiradio.com/a/29426705.html

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از رادیو اروپای آزاد

آخرین خبر ها:

Loading