بازتاب نیوز

زندانیان پلچرخی: چرا از فرمان های عفو مستفید نمیشویم؟

١٩ اسد ١٣٩٧ رادیو اروپای آزاد

یک هیئت به دستور رئیس جمهور افغانستان دیروز با نمایندگان زندانیان اعتصاب کننده در محبس پلچرخی کابل ملاقات کرد.

هزاران نفر از زندانیان این محبس از چندین روز به این سو دست به اعتصاب غذایی زده اند.

آنها می گویند سال ها است که از فرمان های عفو رئیس جمهور وتخفیف مجازات مستفید نشده اند.

رئیس محابس و توقیف خانه های وزارت داخله، عبدالعلیم کوهستانی به رادیو آزادی گفت :

" تعداد شان مجموعا درحدود چهار تا چهار و نیم هزار نفر می رسد ، خواسته های قانونی ومعقول که داشتند ما آنها را به مقامات ذیصلاح انتقال دادیم . دیروز هم یک هیئت توظیف شده بود از نهاد های عدلی وقضایی آمدند با نمایندگان زندانیان ملاقات کردند. امروز هم یک هیئت به اساس هدایت رئیس جمهور آمدند."

آقای کوهستانی افزود که سعی میشود تا به مشکلات زندانیان رسیدگی قانونی صورت بگیرد.او گفت که وضعیت صحی زندان خوب است وهنوز از کدام مشکل صحی راپور دریافت نشده است.

لینک اصلی: https://da.azadiradio.com/a/29426703.html

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از رادیو اروپای آزاد

آخرین خبر ها:

Loading