بازتاب نیوز

با کنترول مستقلانه حریم فضایی کشور، عواید از این بابت چند برابر افزایش می یابد

٢٠ اسد ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل، افغانستان: رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی می گوید که وعده استقلالیت کنترول حریم فضایی کشور از سوی حکومت وحدت ملی، اکنون عملی شده است. محمود شاه حبیبی که روز شنبه در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت در باره کنترول مستقلانه حریم فضایی کشور سخن می زد، افزود: "هرچند مسوولیت کنترول حریم فضایی کشور در سپتامبر ۲۰۱۵ میلادی از متخصصان نیروهای ناتو وامریکایی به دولت افغانستان سپرده شده بود، اما به دلیل زمانبر شدن روند آموزش نظری وعملی متخصصان داخلی، حریم فضایی کشور تا چند روز اخیر به کمک متخصصان خارجی کنترول می شد.رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی گفت: اکنون حریم فضایی کشور در دست دولت افغانستان است واز سوی متخصصان داخلی اداره می شود. این سیستم در بر گیرنده شبکه ای است که در ۳۶ منطقه در سراسر افغانستان نصب شده واز طریق یک مرکز ساحوی در میدان هوایی حامد کرزی، همه پرواز های عبوری از فضای کشور، کنترول می شوند.حبیبی همچنان گفت: محصول هرپرواز عبوری از فضای افغانستان که قبلاً ۵۰۰ دالر امریکایی بود، از اگست سال گذشته میلادی بدینسو، به ۷۵۰ دالر افزایش یافته است. وی افزود که عواید ناشی از محصول پرواز های عبوری از فضای کشور در مقایسه با گذشته چند برابر شده و میزان مجموعی آن در سال گذشته به ۶ میلیارد افغانی رسیده است.با انتقال مسوولیت مستقلانه کنترول حریم فضایی کشور به دولت افغانستان، قیمت مصارفی که برای خدمات هوایی پرداخت می شد کاهش می یابد، کیفیت خدمات بالا می رود ومصارف مدیریت این سیستم، به صورت بنیادی کاهش پیدا می کند.سیستم پیشرفته کنترول حریم فضایی کشور، روز پنجشنبه رسماً از سوی رییس جمهوری اسلامی افغانستان در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل افتتاح شد. رییس جمهور در آن مراسم گفت استقلال فضایی که یکی از اهداف عمده حکومت وحدت ملی بود، کمایی شده است.###

لینک اصلی: http://www.gmic.gov.af/dari/economical/3691-2018-08-11-13-12-51

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

آخرین خبر ها:

Loading