بازتاب نیوز

غنی: مداخله گران در امور گمرکات، مورد تعقیب و بازپرس قرار گیرند

٢٠ اسد ١٣٩٧ روزنامه افغانستان

  رئيس جمهورغنى ميگويد که هیچ‌کس حق مداخله در امور گمرکات را ندارد و بايد گمرکات به سیستم‌های امنیتی مجهز گردد تا حضور افراد مداخله‌گر مشخص شود.رييس جمهورغنى اين مطلب را درنشستی که قبل از ظهر دیروز در ارگ  به هدف بحث روی جمع‌آوری عواید و موضوعات گمرکی دایر گردید، اظهار کرد. به نقل از خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، در این نشست که از طریق ویدیوکنفرانس در مرکز ملی توحید و با اشتراک والیان، قوماندانان امنیه، رؤسای امنیت ملی، رؤسای گمرکات، مستوفی‌های ولایات هرات، ننگرهار، بلخ، نیمروز، کندهار، فراه، فاریاب، پکتیا، پکتیکا و خوست دایر گردید، ابتدا نجیب‌الله وردک معین عواید گمرکات در رابطه به موضوع گزارش داد.وی افزود که پس از دیدار رئیس‌جمهور کشور با رؤسای گمرکات و مستوفی‌های ولایات، روی پلان عمل گزارش‌دهی، کار شده‌است تا سقف عواید مطابق به اهداف تعین‌شدۀ دولت جمهوری اسلامی افغانستان برسد.خبرنامه گفته است که معین عواید گمرکات، مشکلات جمع‌آوری عواید را به شمول باج‌گیری و مداخله از سوی برخی اعضای شورای ولایتی و شورای ملی، زورمندان محلی، قاچاق‌بران، مسئولین محلی و ولسوالان که در مسیر گمرکات قرار دارند، از عمده‌ترین چالش‌ها برسر راه افزایش و جمع‌آوری درست عواید عنوان کرد.رئیس‌جمهور کشور، پس از استماع گزارش عواید گمرکات گفت:"باید عواید داخلی افغانستان مدیریت درست شود و دراین بخش، نیاز است تا اقدامات همه‌جانبه و قاطع روی‌دست گرفته‌شود."وی اضافه‌ کرد هرکسی‌که به شمول اعضای شورای ولایتی و شورای ملی در امور گمرکات مداخله می‌کند، باید مورد تعقیب و بازپرس قرار گیرد و هیچ‌کس حق مداخله در امور گمرکات را ندارد.رئیس‌جمهور تصریح‌ کرده که باید گمرکات به سیستم‌های امنیتی مجهز گردد تا حضور افراد مداخله‌گر مشخص شود و نیز مقرره اى ترتیب گردد که حضور افراد نظامی در ساحۀ گمرکات را تعریف کند. او افزوده که برای محافظت از کارمندان گمرکات، تدابیر گرفته شود.وی به والیان ولایات یادشده، هدایت داده تا کمیتۀ عواید گمرکات را از نهادهای مرتبط آن ایجاد نمایند و هرهفته جلسات منظم دایر نموده و از پیشرفت کارشان به وزارت مالیه گزارش دهند. رئیس‌جمهور، بر ختم انحصار کمیشن‌کاری تأکید کرده گفت: باید در افزایش عواید تحرک به میان آید؛ زیرا این امر برای ما و شرکای بین‌المللی ما، مهم می‌باشد.

لینک اصلی: http://www.dailyafghanistan.com/national_detail.php?post_id=144498

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه افغانستان

آخرین خبر ها:

Loading