بازتاب نیوز

افتتاح ماشین تجربوی پروژه تولید بایوگاز در لغمان/ گاز رایگان برای قریه نشینان

٢١ اسد ١٣٩٧ خبرگزاری صنا

خبرگزاری صنا

خبرگزاری صنا - آخرین اخبار افغانستان و جهان

اولین ماشین تجربوی پروژه تولید بایوگاز در ولایت لغمان افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ این ماشین از سوی برنامه ملی میثاف شهروندی در حالی در ولایت لغمان مورد استفاده قرار می گیرد که می تواند با استفاده از هر۵۰۰ گرام مواد اضافی آشپزخانه با مخلوط کردن ۱،۵ لیتر آب، حدود ۵۰۰ گرام گاز میتان تولید نماید.

در نخست میتوان این دستگاه را با استفاده از مواد فاضلۀ حیوانی فعال نمود که در گرمای بالاتر از ۲۰ درجۀ سانتی گرید کاربرد خوبتر دارد.

دستگاه بایوگاز بطور ابتدایی با استفاده از دو ذخیرۀ آب به ظرفیت های ۱۰۰۰ لیتر و ۸۰۰ لیتر تهیه می شود. توقع میرود که بعد از تجربۀ موفقانه، این دستگاه به شکل گسترده در دهات افغانستان تطبیق گردیده تا دسترسی مردم به انرژی گازی افزایش یابد.

ظرفیت تولید بایوگاز با استفاده از مواد فاضلۀ حیوانی و یا مواد اضافی آشپزخانه در مناطق روستایی افغانستان بلند بوده که می تواند به تداوم این نوع پروژه ها کمک نموده و قسمت عمدۀ نیاز انرژی و مواد سوخت در قریه جات کشور را مرفوع سازد.

انجنیر شاه ولی حضوری، مسؤول بخش انجنیری برنامۀ ملی میثاق شهروندی می گوید: «استفادۀ از بایوگاز برای مردم رایگان تمام شده و این دستگها را میتوان با ظرفیت های مختلف تهیه نمود. این دستگاه بیشتر برای روستاهای کشور طرح و دیزاین شده است و با ظرفیت متذکره، مبلغ ۱۷۰۰۰ افغانی صرف برای نصب و مونتاژ هزینه برمیدارد.”

بکارگیری این دستگاه ها از یک طرف از آلودگی محیط زیست جلوگیری می کند و از سوی دیگر در تقویۀ اقتصاد مردم قریه ها تأثیرات محسوسی وارد خواهد کرد. خطرات این دستگاه نیز به مراتب کمتر از گاز طبیعی) LPG( میباشد ،زیرا فشار آن کمتر و قابلیت حریق خودی آن به مراتب پایین تر است .

محمد آصف ننگ والی لغمان در رابطه با اهمیت و مؤثریت دستگاه تولید گاز گفت: « این ابتکار برنامۀ ملی میثاق شهروندی درواقع یک کار بزرگ و تقابل تقدیر است، زیرا از یکسو برای روستاییان کشور اقتصادی تمام میشود و ازجانبی هم در موارد مختلف از انرژی حاصلۀ آن میتوان کارگرفت.»

افتتاح ماشین تجربوی پروژه تولید بایوگاز در لغمان/ گاز رایگان برای قریه نشینان

لینک اصلی: http://sana.af/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%88%DA%AF/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از خبرگزاری صنا

آخرین خبر ها:

Loading