بازتاب نیوز

اعلاميه مطبوعاتی در بارۀ ترتیب و تشخیص جایگاه کاندیدان ولسی جرگه، تصویر و نشان آن ها در ورق رأی دهی

٢١ اسد ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

کمیسیون مستقل انتخابات برای شفافیت و سهولت رأی دهندگان جهت استعمال رأی به کاندیدای مورد نظر شان، بر بنیاد ماده هشتادو دوم قانون انتخابات، فقره دوم ماده چهاردهم لایحه ثبت نام کاندیدان و رهنمود تعیین موقعیت اسامی کاندیدان روی ورق رأی دهی؛ مراسم قرعه کشی را برگزار نمود.

چون قرعه کشی یگانه راه برای تأمین عدالت است، بنابر آن در مقر کمیسیون، برای تعیین موقعیت نامهای کاندیدان انتخابات ولسی جرگه در ورق رأی، مراسم مذکور با حضور مشاهدان ملی و بین المللی، نهادهای جامعۀ مدنی، احزاب سیاسی و رسانه هایی صورت گرفت که طبق قانون اتخابات و طرزالعملهای مربوط از جانب کمیسیون اعتبارنامه دریافت کرده بودند.

قرار است کمیسیون مستقل انتخابات به اساس لست نهایی کاندیدان اوراق رأی دهی را تهیه، فهرست کاندیدان را به نشر سپرده و در روز برگزاری انتخابات آن را در مراکز رأی دهی نصب نماید.

کمیسیون مستقل انتخابات به اساس ماده ۱۵۶ قانون اساسی و مطابق قانون انتخابات مسئولیت اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی مردم در کشور را به عهده داشته و در بیست و هشتم میزان سال جاری انتخابات ولسی جرگه را برگزار خواهند نمود. کمیسیون با تمام جوانب ذیدخل در امر انتخابات بخصوص مردم شریف افغانستان، احزاب سیاسی، جامعه مدنی و رسانه‏ها روابط حسنه‏ی خویش را حفظ نموده و به منظور نهادینه ساختن فرهنگ انتخابات در کشور از آنها توقع دارد تا در تمام روند های انتخاباتی از طریق مشارکت، نظارت، مشاهده و ارایه مشوره های نیک شان همکاری نمایند.

 

لینک اصلی: http://iec.org.af/fa/2012-06-23-06-11-53/pressr-fa/1218-ballot-lottery-20180812-fa

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

آخرین خبر ها:

Loading