بازتاب نیوز

تا دو روز دیگر، وضعیت امنیتی در شهر غزنی تغییر خواهد کرد

٢١ اسد ١٣٩٧ مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

کابل، افغانستان: نیروهای دفاعی وامنیتی کشور به زودی در وضعیت امنیتی ولایت غزنی تغییر ایجاد می کنند. سترجنرال محمد شریف یفتلی، لوی درستیز وزارت دفاع ملی که روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت در مورد وضعیت امنیتی ولایت غزنی سخن می زد، افزود: تا دو روز دیگر در وضعیت امنیتی این ولایت تغییر ایجاد خواهد شد وشاهراه نمبر یک نیز به روی ترافیک ومسافران باز می گردد.وی دلیل کندی عملیات نیروهای دفاعی وامنیتی کشور به هدف سرکوب تروریستان در غزنی را جلوگیری از تلفات افراد ملکی و جلوگیری از زیان های مالی به باشنده گان این ولایت به ویژه شهر غزنی دانست. یفتلی با تأکید بر آنکه طالبان بومی ولایت غزنی توان حمله اخیر در این ولایت را نداشتند افزود در این حمله طالبان وتروریستان از ولایت های هلمند، زابل، پکتیا وپکتیکا به غزنی سرازیر شده اند.لوی درستیز وزارت دفاع ملی گفت که نیروهای دفاعی و امنیتی کشور توانمندی دفاع از غزنی را دارند واولویت این نیروها در نخست تصفیه شهر غزنی از حضور طالبان وترریستان خارجی، بازگشایی شاهراه نمبر یک به روی ترافیک وتامین امنیت کمبر بند شهر غزنی است. او گفت که نقاط استراتیژیک مانند مقام ولایت، قوماندانی امنیه، محبس، ریاست امنیت ومراکز اساسی اردوی ملی در غزنی هم اکنون در اختیار دولت است.لوی درستیز وزارت دفاع ملی گفت که طالبان موسسات عام المنفعه را درغزنی تخریب کرده اند ومارکیت بزرگ بزازی در این شهر را به آتش کشیده اند.سترجنرال یفتلی، از باشنده گان ولایت غزنی خواست مانند گذشته با نیروهای امنیتی همکاری کنند. او برای مردم این ولایت اطمینان داد که نیروهای دفاعی وامنیتی از جان ومال شان محافظت می نمایند وبرای تأمین امنیت غزنی از هیچ نوع سعی

لینک اصلی: http://www.gmic.gov.af/dari/political/3692-2018-08-12-12-55-29

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

آخرین خبر ها:

Loading