بازتاب نیوز

قراردادهای اکتشاف معادن طلای بدخشان و مس بلخاب تایید شد

٢١ اسد ١٣٩٧ صدای افغان - آوا

ابتدا اجمل احمدی؛ مشاور ارشد رئیس جمهور در امور مالی و بانکداری، نتیجه بررسی های کمیتۀ بین الوزارتی وزارت های معادن، اقتصاد و مالیه را در رابطه به واجد شرایط بودن کمپنی های سنتار و گوموز بخاطر گرفتن قراردادهای اکتشاف معادن طلای بدخشان و مس بلخآب به جلسه ارائه کرد.

وی گفت که این دو کمپنی به طور مکرر به این پروژه ها ابراز علاقه نشان داده اند و از لحاظ تخنیکی واجد شرایط می باشند و همچنان از منظر تامین مالی می توانند وجوه مالی مورد نیاز را به‌خاطر انکشاف معادن متذکره فراهم کنند.

وی افزود که تضمین مالی بعد از امضای قرارداد، اخذ گردد.

جلسه پس از بحث های همه جانبه، اعطای قراردادهای معادن طلای بدخشان و مس بلخاب به کمپنی های سنتار و گوموز مورد تایید قرار داد.

رئیس جمهور غنی گفت:باید نتیجه اکتشاف مشخص گردد سپس  تضمینات مالی اخذ گردد.

وی تاکید کرد که یک مکانیزم امنیتی روشن، بخاطر تامین امنیت این پروژه ترتیب شود.

 

لینک اصلی: https://www.avapress.com/fa/news/168778/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از صدای افغان - آوا

آخرین خبر ها:

Loading