بازتاب نیوز

آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی مانع رشد و توسعه جامعه

٢١ اسد ١٣٩٧ روزنامه ماندگار

آسیب‌های اجتماعی مانع رشد و تعالی جامعه می‌شوند

به هر نوع عمل فردی یا جمعی گفته ‌می‌شود که در راستای اصول اخلاقی و قواعد‌های عمل جمعی یا غیر رسمی، ‌جامعه محل زندگی قرار نمی‌گیرد و در نتیجه با منع قانونی و یا قبح اخلاقی و اجتماعی روبه‌رو ‌می‌شود.

هر عملی که از فرد سر ‌می‌زند متاثر از مجموعه‌یی از عوامل است که به طور معمول در طول زنده‌گی سر راه وی قرار دارد و وی را به انجام عملی خاص وادار ‌می‌کند، این عوامل در جوامع مختلف یکسان نیست و از نظر نوع جرم، شدت و ضعف، تعداد آن از عوامل متفاوتی سرچشمه ‌می‌گیرد.

شهرنشینی، گسترش حاشیه نشینی و فقر، اتلاف منابع و انرژی را به دنبال دارد، اختلاف فاحش طبقات اجتماع و عوامل محیطی چون فقر، بیکاری، تورم و شرایط بد اقتصادی بر همه آحاد جامعه، اقشار، گروه‌ها و نهادها ‌می‌تواند تاثیرگذار باشد.

تجدیدنظر به برخی از سیاست‌های و برنامه‌های اقتصادی ‌می‌تواند بخش مهمی ‌از آسیب‌های اجتماعی را کنترل و درمان کند، اقدام به راه حل‌های ریشه‌‌یی و توجه به علوم انسانی مانع بسیاری از انحرافات خواهد بود.

لینک اصلی: https://mandegardaily.com/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه ماندگار

آخرین خبر ها:

Loading