بازتاب نیوز

شعر سه‌گانی

٢١ اسد ١٣٩٧ روزنامه ماندگار

فرم‌های بیرونی- جزئی سه‌گانی

سه‌گانی در هر شاخه، فرم‌های بیرونی- جزئی چندی دارد که دست سه‌گانی‌پرداز را برای گزینش هر کدام از آن‌ها به اقتضای حال، باز می‌گذارند:

لینک اصلی: https://mandegardaily.com/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه ماندگار

آخرین خبر ها:

Loading