بازتاب نیوز

برگشت مردم به شهر غزنی پس از بیرون شدن طالبان

٢٤ اسد ١٣٩٧ طلوع نیوز

نیروهای دولتی بخش هایی از شهر غزنی را پس گرفته اند و رفت و آمد مردم در بخش هایی از این شهر به گونه عادی برگشته است.

تمیم حمید که امروز در غزنی بود می گوید که نشانه های نبردهای سخت و خشونت بار هنوز هم در این شهر دیده می شوند.

فرمانده پولیس غزنی می گوید که اکنون عملیات پاکسازی در این شهر جریان دارد.

نشانه های جنگ هنوز تازه استند.

به ویژه در آن بخش های شهر که همچون خط های نخست نبردها دانسته می شدند. چیزی که مردم آن را برخاسته از موجودیت نهادهای دولتی در مرکز شهر می دانند.

یک باشنده شهر غزنی گفت: «خواست ما از حکومت این است که تأسیسات دولتی در مرکز شهر نباشند. در این جا پنج یا شش شرکت استند که در نزدیکی آن ها روز گذشته جنگ ادامه داشت.»

یک راننده ریکشا در شهر غزنی گفت که او به روز سه شنبه توانست برای کار از خانه بیرون شود و بیشتر هم کسانی را انتقال می دهد که میکوشند از وضع بسته گان و یا جایدادهای شان خبر شوند.

او افزود: «یک خانواده را آوردم که به خانۀ شان می رفتند. سواری های دیگر من مردم در شهر بود.»

یک پزشک كه با خانواده اش در نزدیک بزرگترين انبار تجهيزات نيروهاى دولتى در غزنى به سر مى‌برد، مي‌گويد كه اين انبار براى ساعت‌ها در آتش می‌سوخت.

او گفت: «هیچ دروازه را باز کرده نمی توانستیم. اگر باز می کردیم به مرمی می زدند.»

به گفته مردم، طالبان در این چندروز در برخی از مسجدها در داخل و بیرون شهر نیز حابجا شده بودند.

یکی از همین مسجدها در بخشی از حوزه دوم، آماج جنگنده های نیروهای خارجی قرار گرفته است. بویی که از این محل برمیخیزد، میرساند که هنوز هم زیر این خرابه ها، جسدهایی بر جا مانده اند.

نشانه های جنگ ها در غزنی، خشونت بار بودن بیش از اندازه چند روز اخیر را در این شهر می رسانند.

نیروهای دولتی هم این همه را تایید می کنند.

فرید احمد مشعل، فرمانده پولیس، گفت: «دشمن جنازه و مرده‌های خود را جمع کرده نمی توانست. تنها در مدرسه فریه عبدالله در حال حاضر از پنجصد تا شش صد جسدهای آنان (طالبان) افتاده اند... ما به افتخار می‌گوییم که جسدهای آنان (طالبان) را زیر تانک ها کرده ایم و جسدهای آنان در آن جا افتاده اند.»

در حال حاضر، عملیات تصفیه یی نیروهای دولتی در غزنی و اطراف این شهر ادامه دارد.

نبردها در غزنی از نیمه پنجشنبه شب آغاز شدند و تا چاشت جمعه، بخش هایی از این شهر به دست طالبان افتادند.

لینک اصلی: https://www.tolonews.com/index.php/fa/afghanistan/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از طلوع نیوز

آخرین خبر ها:

Loading