بازتاب نیوز

شکایت شهروندان از بلند رفتن روز افزون بهای مواد نفتی در کشور

٢٤ سنبله ١٣٩٧ آریانا خبر

برخی از شهروندان از بلند رفتن روز افزون بهای مواد نفتی در کشور شکایت دارند.

آنها می گویند بازرگانان مواد نفتی و گاز را بگونه بی رحمانه بلند می برند و حکومت نیز از این روند نظارت نمی کند.

برخی از باشندگان کابل می گویند که در نرخ هر قلم این مواد در بیش از یک هفته پسین از ۵ تا ۴ افغانی افزایش آمده است . طوریکه بهای:

هر لیتر تیل پطرول از ۵۳ افغانی به ۵۷ افغانی

بهای یک لیتر تیل دیزل از ۴۴ افغانی به ۵۰ افغانی

هر کیلو گاز ال پی جی از ۵۴ به ۵۸ افغانی وهر لیتر گاز مایع از ۶۰ به  ۶۵ افغانی افزایش داشته است.

سید گل در شهر کابل تکسی رانی می کند و از پول کرایه سواری های موترش نفقه فامیل ۱۰ نفره اش را پوره می کند. اما  می گوید از زمانیکه نرخ مواد نفتی بلند رفته قادر به فراهم کردن نفقه فامیل اش نیست.

باشندگان کابل از حکومت می خواهند که برای کاهش نرخ مواد نفتی به زودی دست به اقدام شود.

 اما تصدی مواد نفتی بلند رفتن بهای مواد نفتی را پیوند به بلند رفتن بهای آن در بازار های جهان و بلند رفتن نرخ دالر می داند.

معاون تصدی مواد نفتی بیان کرد: “دراین اواخر بهای دالر بلند رفته و هم چنان بهای این مواد در بازار های جهانی افزایش یافته است.”

آما آگاهان به این باور اند تا زمانیکه مافیای مواد نفتی در بازار های کشور توانمند باشند و حکومت نتواند به اساس قانون در بازار های مواد نفتی رقابت کند، این وضعیت ادامه خواهد داشت. 

گزارشگر: سمیرا ظفری

لینک اصلی: https://ariananews.af/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%A8/?lang=fa

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از آریانا خبر

آخرین خبر ها:

Loading