بازتاب نیوز

عالمی بلخی از بهبود وضعیت مهاجرین افغان در کشور های مختلف خبر داد

٢٤ سنبله ١٣٩٧ خبرگزاری آریانا نیوز

آریانانیوز: وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، روز شنبه 24 سنبله سال روان، طی کنفرانس مطبوعاتی در مرکز رسانه های حکومت، پیرامون وضعیت مهاجرین و بیجا شدگان داخلی در کشور های مختلف معلومات داد…

سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان ضمن خوشبینی از بهبود وضعیت مهاجرین در کشور های مختلف گفت: به منظور فراهم آوری و عرضه خدمات بهتر در مورد مسکن ، فرمان 305، در مورد توزیع زمین به عودت کنندگان و بیجا شدگان به تازگی از سوی ریاست جمهوری توشیح شده که این سند از مزیت ها و قابلیت های خوبی برخوردار بوده و با توجه به اقتضاآت شرایط تهیه شده و می توانند مشکلات مهاجرین تاحد قابل ملاحظه ای کاهش دهند. مراحل اجرایی این فرمان، با اشتراک نهاد های داخلی و بین المللی تحت نام کنسرسیوم به پیش رفته و گزارش کاری شان را هر سه ماه به کمیته اجرایی عودت کنندگان و بیجا شدگان و هر شش ماه به کمسیون عالی مهاجرت ارایه خواهد داد.

همچنین وزیر امور مهاجرین از بهبود وضعیت مهاجرین فاقد مدرک در کشور ایران یاد نموده و گفت: همین اکنون 78 هزار طفل بدون مدرک در ایران شامل مکتب شدند، و با شامل شدن این اطفال در مکتب والدین شان نیز مصوونیت پیدا می کند و همین اکنون 500 هزار متعلم و محصل در ایران مصروف آموزش می باشد. همچنین ایشان علاوه نمود؛ زمینه بازگشت مهاجرین بدون ابطال کارت اقامت شان نیز فراهم شده که مهاجرین می توانند بدون ابطال کارت شان به وطن عودت کرده و دوباره بدون هیچگونه محدودیتی برگردند.

وی گفت؛ با پاکستان نیز بر اساس توافق یک تیم کاری مشترک میان دو کشور تشکیل شد تا افغان های فاقدین مدرک شناسایی شوند که 780 هزار نفر فاقدین مدرک شناسایی شد و به 350 هزار نفر شان کارت اقامت کوتاه مدت توزیع گردید.

وی همچنان در مورد سفر اخیر اش در کشور ترکیه معلومات داده و گفت: همین اکنون 170 هزار مهاجر افغان در کشور ترکیه ثبت شده که تعدادی خواهان پناهندگی در ترکیه و عده در کشور سومی هستند. ایشان علاوه نمود، یک کمیته مشترک میان دو کشور ایجاد می شود که تمامی مسایل مربوط به مهاجرت را بررسی کند و از مهاجرت های غیر منظم جلوگیری کند و همچنین روی ساختاری کار کنند که زمینه ملاقات و گفتگو مستقیم مقامات دو کشور را در هر شش ماه فراهم کنند.

وی تاکید کرد که عودت باید داوطلبانه باشند و با کشور ترکیه نیز توافق شده که هیچگونه افغان های اخراجی را نمی پزیرد و تلاش شود تا زمینه عودت داوطلبانه افغان ها فراهم شود و نیز آگاهی دهی و اطلاع رسانی به منظور جلوگیری از مهاجرت های غیر منظم، تقویت عودت داوطلبانه، فراهم شدن زمینه اشتغال و برنامه های آموزش فنی و حرفوی و امضای تفاهمنامه کارگری میان دو کشور به امضا رسید.

وزیر امور مهاجرین وضعیت مهاجرین را در کشورهای اروپایی نیز نسبت به سال های قبل خوب توصیف نموده و یاآور شد که در سال جاری عیسوی تنها 520 نفر اخراج و 1495 تن عودت داوطلبانه داشته داشته اند.

ایشان در مورد بیجا شدگان داخلی نیز معلومات داده و گفت: بیجا شدگان نسبت به سال های قبل کمتر بوده و در طی چهار سال 3 ملیون بیجا شده داشتیم و و نزدیک به 2 ملیون به جای اصلی شان برگشت کرده است و همین اکنون 1 ملیون 200 هزار بیجا شده داریم که 208 هزار 615 هزار بیجا شده کمک دریافت کرده است و برای ادغام نیز کار می کنیم.

لینک اصلی: https://ariananews.co/news/عالمی-بلخی-مهاجرین-افغان-کشور-های-مختل.html/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از خبرگزاری آریانا نیوز

آخرین خبر ها:

Loading