بازتاب نیوز

از ۹ سپتمبر (۱۸) سنبله در پارلمان انگلستان بزرگداشت شد

٢٤ سنبله ١٣٩٧ روزنامه ماندگار

از هفدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی افغانستان احمدشاه مسعود در ویست منستر هال (Westminster Hall) گرامیداشت گردید.

آقای الیسن تویس عضو پارلمان انگلستان، آقای جانتوربرن، خانم کارلیتا گال دختر شخصیت معروف انگلستان آقای سندیگال، آقای پتریک گرادی عضو پارلمان انگلستان، آقای بوستانی رئیس اتحادیۀ افغانها در گلاسکو، خانم سپیده پوهانگ، آقای کوروش دهگان و آرمان بوستانی از صحبت کننده گان این محفل بودند.

به نیابت بنیاد شهید احمدشاه مسعود از آقای عبدل بوستانی در سازماندهی این محفل، همکاری وکلای مجلس انگلستان، سهم گیری سخنوران و حضور مهمانان سپاسگذار میباشیم.

از صفحه فیس‌بوک احمد‌ ولی مسعود

لینک اصلی: https://mandegardaily.com/reports/%D8%A7%D8%B2-9-%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-%DB%B1%DB%B8-%D8%B3%D9%86%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه ماندگار

آخرین خبر ها:

Loading