بازتاب نیوز

نقد و رونمایی کتاب‌های: «مبارزه با نگرانی‌» و «شکست سریع، شکست پی‌هم»

٢٤ سنبله ١٣٩٧ روزنامه هشت صبح

کتاب‌های مبارزه با نگرانی و شکست سریع، شکست پی‌هم با حضور جمعی از پژوهشگران، نویسندگان، فرهنگیان، استادان دانشگاه و دانشجویان در کابل نقد و رونمایی شد.

مبارزه با نگرانی کتابی است که توسط دیل کارنگی، نویسنده، مشاور و سخنران سرشناس غرب نوشته و توسط ماریا شهسوار کاوه به زبان فارسی ترجمه شده است. شکست سریع، شکست پی‌هم، کتاب دیگری است که توسط داکتر رایان بابینیو و داکتر جان کرومبولتز نوشته و به تازگی توسط خانم کاوه از انگلیسی به فارسی ترجمه شده است.

باری سلام، نویسنده و پژوهشگر در این محفل گفت که افغانستان سرزمین نگرانی‎ها،‌ سرزمین شکست‌های سریع، شکست‌های پی‌هم است، پس چه خوب هست که خانم کاوه اقدام به ترجمه‌ی کتاب‌هایی کرده است که واقعاً به درد ما می‌خورد و در سطح زندگی فردی و اجتماعی به آن نیاز داریم.

آقای سلام افزود که بانو کاوه هم با فرهنگ خود آشنا است و همچنان تا حد زیادی با فرهنگ غرب آشنا است و خانم کاوه از لحاظ فرهنگی در فن ترجمه موفق است. به قول او، ماریا شهسوار کاوه، توانایی بازنویسی جملات و ساختار‌های زبانی مطابق به قواعد زبانی خودش را در این کتاب‌ها داشته است.

او همچنان گفت: «وقتی این کتاب‌ها را می‌خوانیم، احساس می‌کنیم که به زبان فارسی نوشته شده است، چون نثر روان و خوانا دارد.» باری سلام تصریح کرد که با توجه به معیار‌های فن ترجمه، ترجمه‌ی این کتاب‌ها «خیلی عالی» است و وقتی این اثر‌ها را می‌خوانیم خیلی لذت می‌بریم و فکر می‌کنیم که یک یا دو اثر فارسی را مطالعه می‌کنیم.

آقای سلام در بخش دیگر از صحبت‌هایش گفت که فن ترجمه در افغانستان پیشینه‌ی زیادی ندارد و همچنان در این بخش کمتر حرفه‌ای عمل می‌شود، اما خوشبختانه در سال‌های اخیر یک تعداد از جوانان خیلی مستعد به این فن روی آورده‌اند.

در همین حال روبینا شهابی، نویسنده و سخنران دیگر این برنامه گفت که ترجمه‌های ماریا شهسوار کاوه ارزشمند است. بانو شهابی افزود: «برای من این ترجمه به دو دلیل مهم است که یک زن این کار را انجام داده است، زنی که من می‌دانم دغدغه‌های زیادی دارد و رشته‌ی او خلاف موضوع است که ترجمه کرده است، دغدغه‌ی این جغرافیا و دغدغه‌ی ترجمه را داشته است.»

در عین حال میرویس آریا به عنوان خواننده‌ی این کتاب‌ها گفت، از متن سلیس و روانی که در این کتاب‌ها خواندم، بیشتر احساس راحتی کردم از تمام کتاب‌هایی که به زبان فارسی در ایران ترجمه شده است.

آقای آریا افزود: «شاید متن ترجمه‌شده‌ی این کتاب‌ها با واقعیات زندگی من، بیشتر همخوانی داشت، شایده واژه‌ها و اصطلاحاتی که در اینجا به کار رفته بود، بیشتر برای من آشنا بود، ولی ترجمه‌ی این کتاب‌ها کار فوق‌العاده‌ای است.»

در همین حال ماریا شهسوار کاوه،‌ مترجم کتاب‌های مبارزه با نگرانی و شکست سریع، شکست پی‌هم در پیامی به محفل نقد و رونمایی این کتاب‌ها گفت که متأسفانه نگرانی جزو طبیعت افراد است و گاهی ما شاهد زندگی کسانی بودیم که هرچند ظاهراً در آسایش به سر می‌برند، اما نگرانی‌ها و دغدغه‌های دارند، متأسفانه این نگرانی‌ها و دغدغه‌ها به سادگی می‌تواند تمام لحظات خوش و لذت‌بخش زندگی را از آدم می‌گیرد.

بانو کاوه افزود که رهنمایی‌های خوب و عملی در کتاب مبارزه با نگرانی‌ها گنجانیده شده است تا ناگزیری‌ها را بپذیریم و شادزیستن را یاد بگیریم. سرگذشت و تجربه‌های افراد زیادی در این کتاب آمده است که در نهایت ناامیدی چگونه با نگرانی‌ها مبارزه کرده و شاهد شادترین لحظات در زندگی شده‌اند.

به قول او، کتاب شکست سریع، شکست پی‌هم به معنی یادگیری از اشتباهات ما است.

ماریا شهسوار کاوه تصریح کرد که چیره‌شدن بر دو دلی، رویارویی با شکست، سعی و تلاش دوباره به منظور دست‌یابی به موفقیت و دنبال‌کردن آرزو‌های خود از رهنمود‌هایی است که در این کتاب گنجانیده شده است. بانو کاوه تصریح کرد که محتوای این کتاب نتیجه‌ی آزمایش‌های متعددی و همچنان شامل سرگذشت افراد مختلف است که بر دودلی چیره شده و از اشتباهات خود آموخته‌ و در نهایت به هدف خود رسیده‌اند.

گفتنی است که با توجه به اهمیت موضوع کتاب‌هایی که توسط ماریا شهسوار کاوه ترجمه شده است، این کتاب از سوی شماری از خوانندگان در کشور مورد استقبال قرار گرفته است.

لینک اصلی: https://8am.af/reviewing-and-revealing-books-fighting-concerns-and-quick-failure-failure/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه هشت صبح

آخرین خبر ها:

Loading