بازتاب نیوز

خبرنگاران در کندز، مسئولین حکومتى را به کتمان اطلاعات متهم می کنند

٢٤ سنبله ١٣٩٧ روزنامه افغانستان

  خبرنگاران ولايت کندز، مسئولین حکومتى آن ولايت را به کتمان اطلاعات متهم کرده و ميگويند که اين امر سبب شده تا دست اندرکاران رسانه اى در کندز، گزارش ها را با دقت وسرعت لازم به مخاطبان نرسانند.
شمارى ازخبرنگاران و نمايندگان نهادهاى حامى خبرنگاران درکندز به هدف حل اين معضل، دیروز  نشستى را برگزارکردند .
در این نشست خبرنگاران مشکلات شان را با مسئولین نهاد ها، انجمن ژورناليستان آزاد، کمیته مصئونیت خبرنگاران و کابل پریس کلب شریک ساختند ‌و از نهادهای حامی خبرنگاران خواستند تا در راستاى حل مشکل همکارى نمايند.
به گزارش پژواک، زهیر نیازی يکى از خبرنگاران در ولایت کندز گفت که مسئولين حکومتى  درارايۀ اطلاعات با خبرنگاران همکارى لازم نمى کنند واين امرسبب ايجاد مشکلات براى آنها شده است.
وى افزود: "هفته گدشته طالبان در حمله شان بیش از ۴۰ سرباز را در ارچی کشته و مجروح کردند؛ اما مسئولین محلی تا آخرروز از  دادن اطلاعات خود داری کرند که این مشکل جدی است، مسئولین باید جدی این مشکل خبرنگاران را حل کنند."
عبدالله ساحل خبرنگار دیگر درولايت کندز، کتمان کردن اطلاعات از سوی مسئولین و برخورد دوگانه با خبرنگاران را از مشکل اساسی عنوان کرد.
ساحل گفت: "از مسئولین محلی بخصوص مسئولین امنیتی میخواهیم که درمورد حادثه اى که صورت ميگيرد به وقت و زمان معين اطلاعات را در دسترس خبرنگاران قرار بدهند؛ اگر نه ما خبرهای ادارات را تحریم میکنم."
تعدادى ديگرى از خبرنگاران نيز اين مشکل را جدى عنوان کردند.
اجمل کاکر مسئول کابل پرس کلب در حوزه شمالشرق طى صحبتى گفت که اين مشکلات را  بامسئولين مربوطه شريک ميسازد تا  درحل آن اقدام جدى صورت گيرد .
کاکر افزود: "دقیقاً ندادن اطلاعات برای خبرنگاران یک مشکل جدی است، ما کوشش میکینم اين مشکل را از طريق مسئولين نهادهاى حامى خبرنگاران حل کنيم."
از سوى ديگر عصمت مرادی سخنگوی والی کندز گفت که انها هميشه تلاش کرده اند تا اطلاعات را به وقت و زمان آن با خبرنگاران شريک سازند.
به گفته وى: "از طرف شب چون شبکه هاى مخابراتى درست کار نمى کند، اگر کدام حادثه  صورت گيرد، کوشش ميکنيم که با خبرنگاران تماس بگيريم."
مرادى وعده سپردکه براى تحکيم روابط بهتر خبرنگاران و مسئولين حکومتى تلاش جدى خواهند کرد.
طبق قانون دسترسى به اطلاعات، مسئولين حکومتى مکلف اند که بدون اطلاعات محرم، تمامى اطلاعات را در اختيار خبرنگاران  قرار دهند.

لینک اصلی: http://www.dailyafghanistan.com/national_detail.php?post_id=144879

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه افغانستان

آخرین خبر ها:

Loading