بازتاب نیوز

غنی: اشخاص با تجربه به خاطر بهتر شدن وضعیت امنیتی کابل گماشته شده اند/ مکاتب خصوصی از یک مرجع جواز بگیرند

٢٥ سنبله ١٣٩٧ خبرگزاری صنا

خبرگزاری صنا

خبرگزاری صنا - آخرین اخبار افغانستان و جهان

رئیس جمهور کشور می گوید که به خاطر بهتر شدن وضعیت امنیتی در شهر کابل، در رهبری امنیتی کابل تغییرات جدی به میان آمد و اشخاص با تجربه به کار گماشته شدند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ رئیس جمهور غنی در دیدار با شماری از مدیران مکاتب خصوصی غرب کابل گفت که به خاطر بهتر شدن وضعیت امنیتی در شهر کابل، در رهبری امنیتی کابل تغییرات جدی به میان آمد و اشخاص با تجربه به کار گماشته شدند.

غنی از مدیران مکاتب خواست که مشکلات و تهدیدات را در هماهنگی با ارگان های امنیتی مورد بررسی قرار داده و حکومت برای رفع آن اقدام می کند.

رئیس جمهور کشور گفت که کابل به چهار زون امنیتی تقسیم شده و در قوماندانی امنیۀ کابل، یک معاونیت صرفاً مسئولیت امنیت غرب کابل را دارد.

وی همچنان به سرپرست وزارت معارف هدایت داد که در مشورت با مدیران مکاتب خصوصی، روی تعدیل مقررۀ مکاتب متذکره کار کنند و نشستی را با مدیران مکاتب خصوصی انجام دهد.

رئیس جمهور تاکید کرد که باید مکاتب خصوصی از یک مرجع جواز خویش را اخذ کنند و به کاغذ پرانی پایان داده شود.

رئیس جمهور غنی همچنان به وزارت مالیه، اداره امور و شرکت برشنا هدایت داد تا خواست های مدیران مکاتب خصوصی در زمینۀ کاهش مالیات و قیمت برق را مورد بررسی قرار داده برای حل آن اقدام نمایند.

غنی: اشخاص با تجربه به خاطر بهتر شدن وضعیت امنیتی کابل گماشته شده اند/ مکاتب خصوصی از یک مرجع جواز بگیرند

لینک اصلی: http://sana.af/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C/%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از خبرگزاری صنا

آخرین خبر ها:

Loading