بازتاب نیوز

وضعیت مهاجرین افغان بهبود یافته است

٢٥ سنبله ١٣٩٧ آژانس افغان خبر

وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان می گوید که وضعیت مهاجرین افغان در مقایسه با چهار سال قبل، بهتر شده است.

به گزارش افغان نیوز: سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین وعودت کننده گان طی یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت گفت: "زمینه آموزش برای کودکان افغان های مهاجر بدون مدرک نیز در ایران فراهم شده است وهم اکنون فرزندان ۷۸ هزار افغان بدون مدرک در مکتب های این کشور درس می خوانند."

وی همچنان گفت که حدود ۷۰۰هزار افغان در پاکستان که بدون مدرک بودند نیز کارت های مهاجرت به دست آورده اند.

وزیر مهاجرین وعودت کننده گان گفت که اخیراً هیئت افغانستان برای بررسی وضعیت مهاجرین افغان در ترکیه به این کشور سفر کرده اند وقرار است تا پایان ماه روان میلادی هیئتی از ترکیه نیز به افغانستان بیاید تا کارهای بیشتری برای رفع مشکلات مهاجرین افغان که اکنون در ترکیه بسر می برند، صورت گیرد.

از آغاز سال روان میلادی تا اکنون ۵۲۰ نفر افغان از اروپا دیپورت شده اند ودر همین مدت ۱۴۹۵ تن دیگر به گونه داوطلبانه از کشورهای اروپایی به افغانستان باز گشت کرده اند.

از سویی دیگر، کمیته بیجاشده گان وعودت کننده گان هم اکنون در حال اقدامات اجرایی برای عملی کردن فرمان ۳۰۵ رییس جمهوری اسلامی افغانستان است. این فرمان که موضوعات توزیع زمین برای عودت کننده گان، بیجاشده گان داخلی وباز مانده گان شهدا را در بر می گیرد، از سوی رییس جمهور امضاء شده است.

لینک اصلی: http://afghannews.af/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از آژانس افغان خبر

آخرین خبر ها:

Loading