بازتاب نیوز

برای خانواده های بی بضاعت زابل گندم توزیع می شود

٢٥ سنبله ١٣٩٧ آژانس افغان خبر

محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور به وزارت زراعت هدایت داد که برای خانواده های بی بضاعت ولایت زابل، یک هزار تُن گندم توزیع نماید.

به گزارش افغان نیوز: محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور با شماری از بزرگان و متنفذین ولایت زابل دیدار کرد.

رئیس جمهور غنی پس از استماع خواست ها و صحبت های آنان، تلاش های بزرگان زابل را در عرصه صلح مورد ستایش قرار داد و همکاری مردم را در این خصوص ارزشمند خواند.

آقای غنی به مسئولین ادارۀ مستقل ارگان های محل هدایت داد که در هماهنگی با وزارت دفاع ملی، پیشنهاد ساخت کمپلکس اداری ولایت زابل را با ریاست جمهوری شریک سازند و همچنان جهت تربیه کادرها در رشتۀ زراعت، ایجاد پوهنځی زراعت در تشکیل پوهنتون زابل را منظور کرد.

اشرف غنی از آغاز کار کاریزها به خاطر کاهش تاثیرات خشکسالی به بزرگان زابل، اطمینان داد و به وزارت زراعت هدایت داد که برای خانواده های بی بضاعت آن ولایت، یک هزار تُن گندم توزیع نماید. وی افزود که در مطابقت با امکانات موجود، به تمام مشکلات شما رسیدگی به موقع صورت خواهد گرفت.

لینک اصلی: http://afghannews.af/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از آژانس افغان خبر

آخرین خبر ها:

Loading