بازتاب نیوز

مخالفت شماری از نماینده‌گان با بازنگری پیمان امنیتی با امریکا

٢٥ سنبله ١٣٩٧ طلوع نیوز

افزایش نبردها و نیز بیشتر شدن تلفات نیروهای دولتی در شماری از ولایت‌ًها گفت‌وگوها را در بارۀ بازنگری پیمان امنیتی کابل و واشنگتن بیشتر ساخته است.

شماری از نماینده‌گان مجلس، به روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته فیصله کردند تا این پیمان بازنگری شود، اما اکنون شماری دیگر از این نماینده‌گان در بارۀ این تصمیم واکنش نشان می‌دهند.

جعفر مهدوی، یکی از این نماینده‌گان در نشست عمومی امروز (شنبه، ۲۴سنبله) گفت: «فیصله غیرقانونی و خلاف اصول پارلمان توانست در ظرف دو ساعت ارزش پول افغانی را در برابر به هشتاد تنزل بدهد.»

 زکریا زکریا، عضو دیگر مجلس نیز بیان داشت: «ما استیم که همه کارها را خراب می‌کنیم و گناهش به گردن دیگران می‌اندازیم با این حرکت‌های خودما نان را از دستر خوان مردم افغانستان می‌گیریم و سرنوشت بد ویتنام سرخود می‌آوریم.»

همزمان با این، نماینده‌گانی هم استند که هنوز بر موقف قبلی شان تأکید دارند و خواهان بازنگری این پیمان استند.

صادقی زاده نیلی، از جملۀ این نماینده‌گان است. او دیدگاهش را در این باره این‌گونه بیان کرد: «پایگاه‌های خود را در کشورما استقرار داده است. از این جا رقابت‌های منطقه یی و بین المللی خود را انجام می‌دهد این بهایی‌‎است که سرزمین جهاد سرزمین شهدا را در اختیار نیروهای خارجی قرار می‌دهد.»

الله گل مجاهد، هم گفت: «پیمان امنیتی تجدید نظر شود؛ این به خیر افغانستان نیست.»

اما، وزارت دفاع ملی، پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن را برای مبارزه جدی با هراس افگنان یک نیاز می‌داند. 

در بخش دیگر نشست امروز مجلس، نماینده‌گان در بارۀ راهبرد جنگ حکومت افغانستان نیز سخن زدند – راهبری‌که به گفتۀ این نماینده‌گان در آن تعریف مشخصی از دوست و دشمن وجود ندارد.

لینک اصلی: https://www.tolonews.com/fa/afghanistan/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از طلوع نیوز

آخرین خبر ها:

Loading