بازتاب نیوز

حکمروایی بن سلمان در آستانه سقوط

٢٥ سنبله ١٣٩٧ خبرگزاری خاورمیانه

یکی از مخالفان شناخته شده حکومت عربستان سعودی در لندن اظهار داشت ولیعهد عربستان دشمنانی زیادی در میان نزدیکانش برای خود خلق کرده است که این باعث سقوط تدریجی او شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مضاوی الرشید یکی از فعلان و مخالفان سرشناس سعودی در مقاله ای اعلام کرد که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در میان نزدیکانش دشمنان زیادی برای خود خلق کرده است که باعث سرنگونی حکومتش خواهد شد.

به گفته این معارض سعودی ها بن سلمان بعد از آنکه بخش بزرگی از حمایت اش را به او اجازه میداد بدون زور و قدرت حکومت کند از دست داده است و در معرض سقوط قرار دارد.

ا علاوه کرد ولیعهد عربستان در گودال چالش های واقعی گیر کرده است و برای خود دشمنان زیادی خلق کرده است و مشخص نیست این درز ها را چگونه بدون متوسل شدن به زور و جبر پر کند.

این درحالی است که گفته میشود چندی پیش روزنامه انگلیسی  تایمز نیز مقاله ای به بررسی وضعیت عربستان سعودی و جایگاه او از زمان تقررش در این پست نوشت روز های آخیر ولیعهد عربستان نزدیک است و امید ها به بن سلمان به طور چشمگیر کاهش یافته است.

 

لینک اصلی: https://middleeastpress.com/slideshow/%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از خبرگزاری خاورمیانه

آخرین خبر ها:

Loading