بازتاب نیوز

در سال روان ٢٧ قضيۀ قتل خانم ها در پروان ثبت شده است

٢٥ سنبله ١٣٩٧ آژانس خبری پژواک

چاريکار(پژواک، ٢٥ سنبله ٩٧): در پنج ماه اول سال گذشته دو قضيۀ قتل خانم ها؛ اما در زمان مشابه امسال ٢٧ همچو قضيه در رياست امور زنان پروان ثبت شده؛ اما بيشتر اين قضايا به اداره هاى ذيربط ديگر نرسيده است.

محکمۀ استیناف ولایت پروان مى گويد که در پنج ماه نخست امسال، ١٢ قضيه قتل زنان به اين استيناف رسيده است و از متهمان چهارقضيه؛ يک تن به اعدام، يک تن به شانزده و نيم سال حبس و يک تن به دو سال حبس محکوم شده و يک تن ديگر برائت گرفته است. 

شاه جان یزدان پرست رییس امور زنان ولایت پروان، به آژانس خبرى پژواک گفت که در پنج ماه نخست سال گذشته قتل دو خانم؛ اما درسه ماه اول سال روانُ قتل ٢٧ خانم در اين رياست ثبت شده است.

به گفته وى، معلومات در مورد ١٨ قضيه اين قتل ها، از سوى پوليس و متباقى از سوى اداره هاى ولسوالى و نهادهاى مردمى به رياست امور زنان رسيده و ثبت شده است. 

او بدون ارايۀ جزييات گفت که اين قتل ها در مرکز و ولسوالى هاى اين ولايت، به دليل خشونت هاى خانوادگى و درگيرى هاى مسلحانه ميان افراد ناشی از خشونت ها صورت گرفته و قتل هاى ناموسى نيز شامل آن مى باشد.

منبع يادشده، سطح پايين سواد، آگاهی نداشتن از قانون، فقر و بیکارى را از عوامل خشونت عليه زنان خواند و گفت که بررسی هاى ریاست امور زنان در مورد قتل خانم ها نشان مى دهد که بیشتر موارد قتل، از سوی معتادین مواد مخدر بوده است.

مقام ها مى گويند که در ولايت پروان، حدود ١٢٠٠٠ تن معتاد به مواد مخدر اند.

رييس امور زنان پروان، با اظهار نگرانی از افزایش خشونت در برابر زنان، به گونۀ نمونه از قتل یک خانمى که در دوم سرطان سال جاری در محضرعام با ضرب چاقو به قتل رسیده بود، یاد کرد.

وی گفت: "یک خانم به نام سیما که ٢٥ سال سن داشت، در چوک چاریکار (مرکز پروان) شوهرش که فرید نام داشت، عصر روز به شکل بی رحمانه و خیلی تکاندهنده با ضرب چاقو گردن می زند؛ در حالیکه گناه نداشت و اگر داشت نهاد های عدلی و قضای موجود بود."

او افزود که نيروهاى پوليس، قاتل این خانم را بازداشت کرده اند.

معراج الدین باشنده ناحيه اول شهر چاریکار و برادر خانم سيما گفت که از خواهرش، شش دختر و دو پسر دو الى سيزده ساله باقى مانده است.

به گفته او اين کودکان از شوهر اولى سيما مى باشند و براى اينکه براى اين کودکان سرپرستى وجود داشته باشد، سيما حدود يک سال پيش با فريد (فرد متهم به قتل سيما) ازدواج کرده بود. 

او که اشک از چشمانش جاری بود، گفت: "حالا این کودکان نه پدر دارند و نه مادر، سرپرستی شان را مه می کنم، مه هم چندان اقتصاد خوب ندارم، تقاضای ما از دولت اين است که قاتل سيما را اعدام کند، هر روز خواهرزاده های مه می گویند که چرا قاتل مادر شان اعدام نمی شود."

لیما ١٣ ساله دختر نخست سیما است. او که سخت مى گريست، گفت: "چهارم روز عید فطر از شهر چاریکار به کابل می رفتیم، در موتر کرولا بودیم، پدراندرم که فرید نام داشت چاقو را کشید، مادرم را در شانه و بغلش به چاقو زد، وقتى که در گردنش زد خون از گردن مادرم خیز می زد، مه ضعف کردم."

اعضاى خانواده سيما از دولت می خواهند که قاتل سيما را اعدام کند.

فرهاد هاشمی معاون مدیریت مبارزه با جرایم جنايى قوماندانى امنيه پروان گفت که در پنج ماه سال روان، در کُل ٣٧ قضيه خشونت عليه زنان در اين قوماندانى ثبت شده است که ١٨ مورد آن قتل مى باشد.

 به گفتۀ او از جمله ٣٧ قضيه يادشده، ١٨ مورد قتل، شش مورد زخمى کردن، دو مورد خودکشى و متباقى لت و کوب، فعل زنا، فرار از منزل و غيره مى باشد. 

هاشمی افزود که پوليس در پيوند به قتل هاى يادشده، هشت تن به شمول شوهر سيما را بازداشت نموده؛ اما هشت فرد متهم به قتل فرارى مى باشند و چهار تن ديگر تحت کشف پوليس قرار دارند. 

به گفته او از متباقى قضاياى قتل خانم ها که در رياست امور زنان ثبت است، برخى تحت کشف پوليس قرار دارند و شمارى هم بدون اينکه رسمى شود، از طريق جرگه هاى قومى حل شده و به پوليس راجع نگرديده است.

عبدالملک رجب زاده معاون محکمه استیناف پروان گفت که سال گذشته دو مورد قتل خانم ها در اين محکمه فيصله شده است که در پيوند به آن، يک تن به ١٦ سال و ديگرى به پنج سال و دو ماه حبس محکوم به مجازات شده اند.

اما او افزود که در پنج ماه نخست امسال، ١٢ قضيه قتل زنان از محاکم ابتدائيه و شهرى، به محکمه استيناف رسيده است.   

به گفته او از اين جمله به چهار قضيه رسيدگى شده است که طى آن يک تن به اعدام، يک تن به ١٦ سال و شش ماه حبس و يکى هم به دو سال حبس محکوم به مجازات شده و يک تن از متهمان، بى گناه شناخته شده است.

وى گفت که هشت قضيۀ ديگر، تحت دوران در محکمه استيناف قرار دارد.  

به اساس معلومات وى، شوهر خانم سيما، در محکمه ابتدائيه به اعدام محکوم شده و دوسيۀ اين متهم محکوم، شامل قضايايى است که در محکمۀ استيناف تحت دوران است.  

افزايش قتل زنان نگران کننده است

وحیده پاینده یک تن از فعالان زن در پروان، افزايش قتل زنان در اين ولايت را نگران کننده دانسته و گفت که مدافعان حقوق زن، کارهاى لازم در جهت کاهش خشونت عليه زنان انجام نداده اند.

به گفته او اگر نهادهای مدافع حقوق زنان دست به کار نشوند، قتل خانم ها در پروان افزایش پیدا خواهد کرد.

عبدالاحد فرزام ریيس دفتر ساحوی کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان نيز وضعيت زنان در اين ولايت را نگران کننده خواند و گفت که اين کميسيون، روى تحقيقى در اين مورد کار را آغاز کرده است.  

وى بدون ارايه جزييات افزود که اين نهاد، برنامه هايى به هدف آگاهى دهى به مردم در مورد حقوق زنان و جلوگيرى از خشونت عليه آنان را راه اندازى کرده است.

موارد قتل زنان در ديگر بخش هاى کشور نيز وجود دارد.

به اساس معلومات کميسيون مستقل افغانستان، سال گذشته در سطح کشور ٢٧٧ مورد قتل زنان، در اين کميسيون ثبت شده بود.

لینک اصلی: https://www.pajhwok.com/en/node/524566

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از آژانس خبری پژواک

آخرین خبر ها:

Loading