بازتاب نیوز

کمیسیون انتخابات اطلاعات تکراری رای دهندگان را از بانک اطلاعاتی حذف می‌کند

٢٥ سنبله ١٣٩٧ آریانا خبر

از میان هشت میلیون اطلاعات رای دهندگان که داخل بانک اطلاعاتی شده، احتمالا بیش از صد هزار آن تکراری باشد.

اما کمیسیون انتخابات روز یکشنبه تصفیه اطلاعات رای دهندگان ولایت های سرپل، زابل، پنجشیر و فراه را بازگو کرد که در این تصفیه، حدود ۲۶۶۲۰ معلومات آن از فهرست ابتدایی رای دهندگان حذف شده است.

با این حال عبدالبدیع صیاد رییس کمیسیون انتخابات می‌گوید که فهرست ابتدایی رای دهندگان در ولایت های مربوط نصب شده است. مردم می‌توانند نام های شان را در مرکزهای رای دهی مشاهده کند، در صورت که اعتراض داشته باشند می‌توانند شکایت های شان را درج کنند.

با این حال حدود یک میلیون اطلاعات رای دهندگان تا هنوز داخل بانک اطلاعاتی نشده است و  کمیسیون انتخابات می‌گوید که احتمال دارد که با وارد کردن این طلاعات نیز در ارقام های موجود تغییر به میان آید.

این در حالی است که در هفته های پسین شماری از جریان های سیاسی از وجود اطلاعات نادرست و یا هم تکراری ابراز نگرانی کرده بودند.

لینک اصلی: https://ariananews.af/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF/?lang=fa

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از آریانا خبر

آخرین خبر ها:

Loading