بازتاب نیوز

سوسیال دموکرات ها فشار را بر رئیس استخبارات آلمان بیشتر کردند

٢٥ سنبله ١٣٩٧ دويچه وله

انگلا مرکل صدراعظم آلمان درباره موضوع کنونی روی منازعه در حکومت ائتلافی گفت که ائتلاف احزاب دموکرات مسیحی، سوسیال مسیحی و سوسیال دموکرات آلمان "بر سر مساله رئیس یک اداره زیردست از هم نخواهد پاشید."

سوسیال دموکرات ها بازهم بر کناره گیری هنس گئورگ ماسن رئیس استخبارات داخلی آلمان اصرار می ورزند. خانم مالو درییر، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات آلمان از مرکل صدراعظم کشور تقاضا کرد که دست به عمل بزند. او که نخست وزیر ایالت راینلد فالتس نیز است، روز یکشنبه در مصاحبه با رونامه "بیلد ام زونتاگ" گفت: «ماسن کارمند دولتی یک اداره زیردست نیست، بلکه رئیس مهمترین اداره امنیتی در کشور ما است. به این دلیل برای من روشن است که ماسن دیگر مردی با اهمیت برای این اداره مهم نیست. صدراعظم باید اقدامی عملی کند.»

مرکل باید مساله را روشن سازد

حزب سوسیال دموکرات آلمان بر فشار در منازعه ادامه می دهد. این حزب به دلیل اظهارات منازعه برانگیز ماسن در ارتباط با رویدادهای خارجی ستیزانه در شهر کمنیتس، بر کناره گیری او از ریاست استخابارات داخلی آلمان پافشاری می کند.

خانم مالو درییر، معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات آلمان: "ماسن دیگر مرد مساعد برای اداره استخبارات نیست"

افزون بر آن حزب سوسیال دموکرات بر توافق روی مبارزه علیه جهت گیری های افراط گرایانه دست راستی شک دارد. خانم اندریا ناهلس، رئیس این حزب گفت که حالا این مرکل است که باید مساله را روشن سازد. او تاکید کرد: «آقای ماسن باید برود و من به شما می گویم که او خواهد رفت.»

جناح چپ حزب سوسیال دموکرات حتی اصرار می ورزد که در صورتی که ماسن در مقام اش بماند، باید به ائتلاف پایان داد. چنین تصمیمی منجر به برگزاری انتخابات جدید خواهد شد؛ چیزی که این حزب از آن هراس دارد، زیرا از یک طرف این حزب در همه پرسی ها بسیار ضعیف است و از جانب دیگر ممکن است حزب عوام گرای دست راستی "بدیل برای آلمان" در انتخابات جدید، آرای بیشتری را نسبت به انتخابات پیشین به دست آورد. به این دلیل حزب سوسیال دموکرات امیدوار است که ماسن خود کناره گیری کند.

یک اشتباه جدی

هورست زیهوفر وزیر داخله و رهبر حزب سوسیال مسیحی آلمان، برعکس هیچ دلیلی برای کناره گیری ماسن نمی بیند. اما او نیز باور ندارد که حکومت ائتلافی بر سر این مساله از هم فروپاشد. او در این باره گفت: «آنچه صدراعظم درباره کار حکومت ائتلافی گفته است، دقیقاً نظرمن هم هست. حکومت ائتلافی به کارش ادامه خواهد داد.» اما زیهوفر به پرسش در این مورد که منازعه چگونه حل خواهد شد، چیزی نگفت.

از دید زیهوفر دلیلی برای کناره گیری ماس وجود ندارد

ماسن خود هیچ دلیلی برای کناره گیری اش نمی بیند. اخیراً او اعلام کرد که در نظر دارد که  شمار کارمندان اداره اش را دو برابر افزایش می دهد.

برند التوسمان، وزیر اقتصاد ایالت نیدرساکسن و رئیس ایالتی حزب دموکرات مسیحی در این ایالت به روز روزنامه "ولت ام زونتاگ" گفت که ماسن یک اشتباه جدی غیرقابل منازعه کرده است. او تاکید کرد: «حالا مناسب خواهد بود آقای ماسن به صورت باورکردنی معذرت خواهی کند.» التوسمان افزود، در صورتی که اتهامات علیه ماسن مورد تایید قرار گیرند، باید قضیه را مجدداً مورد ارزیابی قرار داد.

مشاوره به روز سه شنبه

منازعه برسر یک مصاحبه ماسن در روزنامه "بیلد" آغاز شد که در آن این رئیس بالا ترین مقام حفاظت از قانون اساسی گفته بود که او "هیچ معلومات منفی" را در این باره در اختیار ندارد که گویا در کیمنتس حمله شدید (تعقیب و آزار) علیه مهاجرین صورت گرفته باشد، بلکه از دید او مساله "معلومات جعلی هدفمندانه" توسط یک تصویر ویدیویی می باشد. 

ماسن بعد درباره این اظهاراتش در پارلمان توضیح داد و سپس زیهوفر وزیر داخله آلمان از ماسن حمایت کرد. روز سه شنبه مرکل، زیهوفر و خانم ناهلس رئیس حزب سوسیال دموکرات آلمان بار دیگر در مورد این منازعه باهم مشاوره می کنند. پیش از آن یک گفتگو رهبران احزاب ائتلافی بی نتیجه ماند.

dw/ pgr/haz (dpa)/sm/hm

لینک اصلی: https://www.dw.com/fa-af/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF/a-45507418?maca=dar-rss-dar-all-1481-rdf

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از دويچه وله

آخرین خبر ها:

Loading