بازتاب نیوز

بانوی اول، شریک شوهرش در اختلاس پول‌های خارجی

٢٥ سنبله ١٣٩٧ پایگاه خبری پیام آفتاب

درين روز ها سر و صدا هاي زيادي در مورد اختلاص پولهاي باداورده شده امريكا توسط بانوي اول كشور بي بي گل در رسانه ها و صفحات فيسبوكي بلند است. 

درين مورد كمي جستجو نمودم و دريافتم كه اين مبلغ اولا ٢٨٠ مليون دالر نه بلكه ٢١٦ مليون ميباشد. 

از جانب ديگر تمام اين پولها مصرف نشده صرفا مبلغ ٨٩ مليون ان بين پنجاه خانم و آن‌هم به مشوره مشاور ارشد بي بي گل ، خانم زهره يوسف داوود ، كه شوهر ايشان به طياره دزد معروف است تقسيم گرديده است.

پس بايد انصاف را مدنظر گرفته و اجازه دهيم و بپذيريم كه درين هفده سال صد ها مرد از بركت دولتمردان ما توانستند ازين پولهاي باد اورده خارجي ها مليونر و حتي ملياردر شوند. نبايد چشم ما به پنجاه زن دوخته شود كه از بركت بانوي اول توانستند در قطار اين مردان شامل لست مليونر ها گردند.

زمانيكه دفتر بي بي گل چند سال قبل زير نام (توانمند سازی یا ارتقای ظرفیت زنان افغانستان) تشكيل گرديد، بوديجه ان سالانه چهار مليون دالر به امضاي شوهرش تصويب گرديد. 

تا به امروز كسي نپرسيده است كه اين مبلغ كجا و بخاطر چه و با كدام نتيجه مصرف شده است كه امروز بانوي اول از ٢١٦ مليون دالر پروژه ( پروموت ) حساب پس بدهد. 

كمپني سيگار ازين گزارش ها زياد تهيه نموده و افشاگري كرده است. ولي بازخواستگري وجود ندارد كه اين اختلاص ها را بررسي نمايد. زيرا خود امريكايي ها با شركاي شان ازين پولها حق ميگيرند. 

فقط مردم عادي افغانستان هستند كه بايد حساب پس بدهند و هر روز كشته شوند تا اينها به مليونر ها و ملياردر ها تبديل گردند.

از صفحه: Haidar Adel

لینک اصلی: http://www.payam-aftab.com/fa/doc/news/84043/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از پایگاه خبری پیام آفتاب

آخرین خبر ها:

Loading