بازتاب نیوز

گروه هنری صلح: برای خوشی مردم می نوازیم

٢٥ سنبله ١٣٩٧ آریانا خبر

شماری از جوانان زیر یک چتر یک گروه موسیقی را ساخته اند تا مردم را لحظه یی از نابسامانی ها جنگ دور سازند.

این جوانان می گویند انفجار و انتحار زندگی مردم کشور را بسوی آینده تاریک رقم زده است و موسیقی می تواند مردم را لحظه یی از این تاریکی دور نگهدارد.

نیلوفر رحیمی، عضو گروه موسیقی برای صلح می گوید: “می خواهم یک الگوی کوچک و صدای خورد به مردم خود باشم و ای صدا های کوچک اگر بیشتر شوند میتوانند یک تغییر عجیبی را بوجود بیاورند”.

ریحانه احمدی، عضو دیگر این گروه می افزاید: “این کار را راه انداختیم برای رسیدن به صلح، نه صلح سرتاسری، بلکه برای اینکه لحظه ای بتوانیم جوانان را شاد ببینیم.”

جوانان عدالت جو صلح را پدیده آبادی و رفاه دانسته الات موسیقی را کلید و ابتکار برای رسیدن به خوشبختی های شان می دانند. آنان می گویند با راه اندازی کنسرت ها می خواهند در فضای صلح معنی واقعی زنده گی را برای مردم به تصویر بکشند.

سیف الله فیضی، یک عضو دیگر این گروه می گوید: “ما از این طریق می خواهیم روحیه مردم را شاد ساخته نشان بدهیم که با سلاح کار ساخته نیست بیاین راه های خوب را جستجو کنیم.”

شاد مهر رویان، جوان دیگری اظهار داشت: “هدف ما از ایجاد این گروه روحیه دادن به جوانان جنگ دیده است که بتوانیم لحظه ئی آنان را بخندانیم.”

گزارشگر: افسون محمدی

لینک اصلی: https://ariananews.af/گروه-هنری-صلح-برای-خوشی-مردم-می-نوازیم/?lang=fa

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از آریانا خبر

آخرین خبر ها:

Loading