بازتاب نیوز

ادامۀ بست نشینی آموزگاران تربیه معلم سید جمال الدین افغان

٢٥ سنبله ١٣٩٧ طلوع نیوز

بیش از چهار ماه می‌شود که درحدود دو هزار دانش آموز و نزدیک به دوصد آموزگار تربیه معلم سید جمال الدین افغان در بست‌نشینی به سرمی برند.

وزارت معارف می‌گوید خواست آموزگاران و دانش آموزان این نهاد در او ضاع کنونی عملی نیست و ریاست‌جمهوری هدایت داده است تا هنگامی که آموزگاران به بست نشینی شان ادامه بدهند، حقوق شان پرداخت نشود. 

شماری از دانش آموزان می‌گویند از این که حکومت به خواست‌های شان در این چهار ماه توجه نکرده است، رنج می برند

.

آموزگاران و دانش آموزان این نهاد از حکومت می‌خواهند که این نهاد را به دانشگاه ارتقا دهد، خواستی که حکومت آنرا غیرعملی می‌داند.

عبدالباسط حصیف، آموزگار گفت:« سرنوشت ما روشن شود و تازمانی که این سرنوشت روشن نشود ما به همین اعتراض های خود ادامه میدهیم .»

دانش آموزان این نهاد با آن که هر روزبه این جا می‌آیند، به درس‌های شان حاضر نمی شوند.

طوبا سروری ، دانش آموز گفت:«ما رنج ازاین می بریم که دولت ما چرا این قدر بی کفایت است بخاطری که ما از دولت چیز دیگری نمی خواهیم، چیزی که می خواهیم آن حق ماست.»

لیمه علیزی، دانش آموز گفت:«ما از این متاثر نیستیم که چهارماه از درس پسمانده ایم ما میخواهیم که در بدل این چهار ماه درس چهار سمستر بیشتر ارتقا بکنیم.»

وزارت معارف می گوید که خواست های آموزگاران ودانش آموزان  این نهاد آموزشی را در اوضاع کنونی پذیرفتنی نیست وریاست جمهوری هدایت داده است تا هنگامی  که آموزگاران به وظایف شان حاضر نشوند/  حقوق آنان پرداخته نشود.

نوریه نزهت نجرابی، سخن‌گوی وزارت معارف  گفت:«ریاست جمهوری حکم صادر کردند که معاشات این ها زمانی پرداخت می شوند که دست از تحصن بردارند و اگر استادان ما دست از تحصن برنمی دارند در آن صورت امتیازات مادی و معنوی شان قطع می شود.»

کلپ:دینارگل امین، آموزگار  گفت:«اگر معاش های ما قطع می شود ویا هرگونه کار دیگری بالای ما بیاید ما از هدف خود تیرنمی شویم."

عبدالقادر زازی، مجلس نماینده گان گفت:«هشدار حکومت برای قطع معاشات خلاف قانون است چون تحصن و تظاهرات حق مردم افغانستان ست.»

دانش آموزان نهاد تربیه معلم سید جمال الدین افغان می گویند که حکومت با استخدام نکردن جوانان فارغ صنف های چهاردهم ازاین گونه نهادهای آموزشی سبب شده است که آنان خواهان ارتقای این نهاد و ادامه درس های شان شوند و تا هنگامی که این خواست ها برآورده نشوند به بست نشینی شان ادامه خواهند داد.  

 

لینک اصلی: https://www.tolonews.com/fa/afghanistan/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%80-%D8%A8%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از طلوع نیوز

آخرین خبر ها:

Loading