بازتاب نیوز

نشست مطبوعاتی کمیته رسانه ها برگزار شد

٢٦ سنبله ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

کمیته رسانه ها روز دوشنبه 26 سنبله سال روان نشستی مطبوعاتی را با اشتراک رسانه های جمعی در دفتر مرکزی این کمیسیون برگزار نمود. محمد رفیع رفیق صدیقی، رییس این کمیته هدف از برگزاری این نشست را معرفی (طرزالعمل نظارت و رسیده‌گی به تخطی ها و تخلفات رسانه‌ای مبارزات انتخاباتی) و نهادینه شدن اطلاع رسانی معیاری بر پایه سه اصل دقت، توازن و بی طرفی، می داند.

آقای صدیقی، گفت که این طرزالعمل در ۱۱ ماده بر بنیاد قانون انتخابات طرح و از سوی اعضای کمیسیون مستقل انتخابات تصویب شده است. این سند به کمیته رسانه ها صلاحیت می دهد تا در دوره مبارزات انتخاباتی کاندیدان، از فعالیت رسانه های همگانی در چارچوب قانون نظارت نمایید؛ او گفت که اخطاریه، جریمه های نقدی، معرفی به نهاد های عدلی و قضایی مشمول این طرزالعمل می‌گردد.

به گفته‌ی صدیقی کمپاین های پیش از وقت برخی کاندیدان از سوی آن ها بررسی شده و در آینده نزدیک فهرست متخلفین با رسانه های جمعی شریک خواهد شد.

لینک اصلی: http://iec.org.af/fa/2012-06-23-06-11-53/pressr-fa/1282-mc-conference-20180917-fa

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

آخرین خبر ها:

Loading