بازتاب نیوز

برگزاری نخستین فرش صلح در افغانستان

٦ ميزان ١٣٩٧ پاسبانان

:(کابل- افغانستان(گ.ر.پ

گزارش: قدرت الله لشکری

عکاس: مرتضی حیدری

ایتلاف مدنی افغانستان با شماری از جوانان، نمایش لباس های سنتی را برای نخستین بار زیر نام ” فرش صلح” در افغانستان راه اندازی نمودند. اشتراک کننده گان این نمایش از مخالفان مسلح میخواهند به روند صلح پیوسته و به جنگ خاتمه دهند. برگزار کننده گان این برنامه با انتقاد تند از شورای عالی صلح می گویند که این شورا هیچ کاری را در راستای آوردن صلح انجام نداده اند.

صفی سلطانی از جمله ی برگزار کنندگان این برنامه و سرپرست ایتلاف مدنی مردم افغانستان میگوید که هدف از پهن کردن فرش صلح این بود که، ما به گونه ی پیام صلح را برای مردم افغانستان، جهانیان و گروه های مخالف مسلح برسانیم.

عاطفه فصیحی رییس گروه مدلینگ گل سیب میگوید: هدف از برگزاری این برنامه چنین بود که ملت افغانستان یک پارچه هستند، ما نمیگویم که پشتون هستیم، هزاره هستیم، ازبک هستیم، و یا تاجک، در کُل برای ما اتحاد مهم تر از هر چیزیست چون در یک کشور و زیر یک پرچم زندگی میکنیم. بر هر یک ما فرض است تا صلح را از خود آغاز نماییم.

Click to view slideshow.

The post برگزاری نخستین فرش صلح در افغانستان appeared first on Pasbanan.

لینک اصلی: http://pasbanan.com/dr/holding-the-first-carpet-of-peace-in-afghanistan/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از پاسبانان

آخرین خبر ها:

Loading