بازتاب نیوز

کنفرانس مطبوعاتی کمیته رسانه ها برگزار شد

٧ ميزان ١٣٩٧ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

کمیته رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات همزمان با آغاز روند مبارزات انتخاباتی، روز جمعه 6 میزان سال روان کنفرانس مطبوعاتی را با اشتراک رسانه های جمعی در دفتر مرکزی این کمیسیون برگزار نمود. محمد رفیع رفیق صدیقی رییس این کمیته ضمن سپاس گزاری از خبرنگاران، گفت: طبق وعده که در نخستین کنفرانس در رابطه به کمپاین پیش از وقت کاندیدان متخلف داده شده بود، امروز فهرست شان با رسانه ها شریک می شود که تعداد آن ها به 52 تن می رسد.

آقای صدیقی همچنین گفت که این فهرست با مصوبه این کمیته در ویب سایت کمیسیون نیز وجود دارد. او دلیل بیشتر شدن نظارت از مبارزات انتخاباتی کاندیدان را رعایت سه اصل اساسی از جمله دقت، توازن و بی طرفی در این روند و برگزاری یک انتخابات شفاف دانست.

آقای صدیقی با اشاره به کد های تخلفات انتخاباتی موارد ذیل را خط سرخ این کمیته دانست و از کاندیدان می خواهد تا آن را رعایت کنند؛ این موارد شامل:

  • نامزدان در جریان کمپاین در رسانه ها نباید بی حرمتی به شخصیت های حکمی و حقوقی کنند
  • از صحبت و سخنرانی هایی که در جریان مبارزات انتخاباتی روحیه ملی و حس همپذیری را خدشه دار بسازد جلوگیری صورت گیرد
  • رعایت از قوانین، ارزش ها و منافع ملی کشور
  •  از رسانه هایی جمعی خواهش می شود تا در زمینه دعوت کانیدان در برنامه های شان، قوانین و طرزالعمل های انتخاباتی را به صورت منصفانه رعایت نمایند.

کمیته رسانه ها، همچنین از ادامه بررسی و نظارت از مبارزات انتخاباتی در مرکز و ولایت های کشور خبرداد و گفت که در پایان این روند نیز فهرست متخلفان با رسانه ها شریک خواهد شد.

لینک اصلی: http://iec.org.af/fa/2012-06-23-06-11-53/pressr-fa/1312-mc-conference-20180927-fa

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

آخرین خبر ها:

Loading