بازتاب نیوز

آیا جوان گرایی در پارلمان تحقق می یابد؟ مهسا قربانی با شعار جوان گرایی

١٩ ميزان ١٣٩٧ خبرگزاری رصد

این روزها، شمار زیادی از جوانان، برای رسیدن به کرسی نمایندگی پارلمان، خودرا نامزد کرده اند و تقابل میان نسل قدیم و جدید، به یک مبارزه جدی تبدیل شده است.

مهسا قربانی که سالها در مهاجرت به کارهای فرهنگی و اجتماعی، مشغول بوده از حوزه کابل خود را برای انتخاب شدن نامزد کرده و امیدوار است که بتواند پارلمان را به یک نهاد جوان و با برنامه ببیند.

او می گوید که در برنامه هایش، حمایت از حقوق فردی در قوانینی که وضع می شوند، تاکید بر وضع قوانینی که بر همزیستی مسالمت آمیز تمرکز دارند و نیز تلاش برای مبارزه با تبعیض در ساختارهای حکومتی، از برنامه های اصلی اوست.

او حقوق شهروندی را در کنار جوان گرایی، از دیگر برنامه های خود می داند و امیدوار است که بتواند با این برنامه ها، وارد پارلمان شود.

قربانی می گوید که او از یک خانواده متوسط است و پول زیادی برای کمپاین ندارد و امیدوار است که با ملاقات های رو در رو بتواند برنامه هایش را برای مخاطبانش تشریح کند.

او استقبال از خود را در میان جوانان امیدوار کننده خواند و گفت که امیدوار است مردم افغانستان دست به یک انتخاب شایسته بزنند و از راه یافتن کسانی که سالها از این کرسی برای منافع شخصی شان استفاده کرده اند، جلوگیری کنند.

تلاش برای بهبود وضعیت زندگی معلمان و نیز نیروهای امنیتی از دیگر برنامه هایی است که مهسا قربانی تلاش دارد با رفتن به پارلمان، به آنان بپردازد.

او می گوید که در درون پارلمان افغانستان باید فراکسیون های دموکرات و جوان و با برنامه شکل بگیرند و او در این راستا تلاش خواهد کرد.

قربانی می گوید که مبارزه برای رفع تبعیض با زنان در طول سالهای گذشته در سطح شعار باقی مانده است ولی او تلاش می کند تا این مبارزه از درون پارلمان و با وضع قوانین بهتر، در این راستا گام بردارد.

لینک اصلی: http://www.rasad.af/1397/07/19/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%9F/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از خبرگزاری رصد

آخرین خبر ها:

Loading