بازتاب نیوز

مواد مخدر در گسترش تروریزم نقش مستقیم دارد

١٩ ميزان ١٣٩٧ آژانس افغان خبر

معین همکاری‌های اقتصادی وزارت امور خارجه می گوید؛ میان مواد مخدر، گسترش تروریزم و نا امنی در افغانستان و منطقه رابطه‌ای نزدیک وجود دارد و باید راه حل عملی سنجیده شود.

به گزارش افغان نیوز: عادله راز، معین همکاری‌های اقتصادی وزارت امور خارجه، با مارک کلهون نماینده منطقهای دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم  سازمان ملل متحد برای افغانستان و کشور‌های همسایه، ملاقات نمود.

بانو راز از فعالیت ها و تلاشهای دفتر متذکره به خاطر مبارزه علیه مواد مخدر در چارچوب برنامه کشوری و پروسه استانبول قلب-آسیا ابراز قدردانی نموده  از تلاش‌ها و تعهد راسخ  حکومت افغانستان در راستای مبارزه با مواد مخدر یادآوری نمود. 

دو طرف در مورد تاثیرات مواد مخدر روی اقتصاد و امنیت، جریانات مالی غیرقانونی و رابطه‌ای نزدیک میان مواد مخدر و گسترش تروریزم و نا امنی در افغانستان و منطقه بحث نموده، روی چگونگی تقویت و همآهنگی بهتر فعالیت ها در چارچوب تدبیر اعتماد سازی مبارزه علیه مواد مخدر پروسه استانبول قلب آسیا و مسوده استراتیژی منطقوی مبارزه علیه مواد مخدر و سازوکار عملی برای تحقق آن بحث و گفتگو نمودند.

لینک اصلی: http://afghannews.af/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از آژانس افغان خبر

آخرین خبر ها:

Loading