بازتاب نیوز

بیوگرافی الحاج غلام فاروق نظری

١٩ ميزان ١٣٩٧ روزنامه هشت صبح

الحاج غلام فاروق نظری فرزند مرحوم حاجی شیرین دل نظری ولدیت جکتورن نظرمحمد خان در سال ۱۳۳۴ در خانواده ای متدین و متوسط متولد شد ومثل همه کودکان این دیار، دوران کودکی را در آغوش گرم وپر مهر پدر ومادر سپری کرد و ازهمان کودکی تحت آموزش های دینی قرار گرفت . وی تحصیلات ابتدایی ، متوسطه و لیسه را در مکتب هاتفی شهر هرات به پایان رسانید . شوق و اشتیاق فراوان ایشان به امور تجارت باعث گردید که از همان سنین جوانی به فعالیت های اقتصادی بپردازند . پس از شناسایی استعدادهای اقتصادی ، تجارتی و مدیریتی ایشان از سوی هیت ریسه اتاق های تجارت ، درسن ۲۶ سالگی به عنوان عضوهیت مدیره اتاق تجارت مرکزی منصوب شده و تاهم اکنون در این سمت ایفای وظیفه می نماید . عشق وعلا قه وافر الحاج غلام فاروق نظری به تجارت ، از وی تاجر برجسته و مدیری توانا ساخت و باعث گردید افراد زیادی در کنار ایشان به فعالیت های اقتصادی و تجارتی بپردازند. در سال ۱۳۸۱ پس از دهها سال فعالیت صادقانه و عام المنفعه ، به افتخار نمایندگی مردم هرات در لویه جرگه اضطراری نایل آمدند و به عنوان همایش بزرگ ملی اشتراک نمودند.درمدت قریب چهل سال خدمت صادقانه درعرصه تجارت که منشاء خیر وبرکتهای زیادی برای هموطنان گردید، بسیار از نقاط این دیار شاهد سهمگیری الحاج غلام فاروق نظری در اجرای پروژه های عام المنفعه وکمک به ارتقای فرهنگ ومعارف کشور بود.                                  

معریفی کارها و فعالیت های که توسط نظری گروپ به ریاست الحاج غلام فاروق نظری صورت گرفته قرارذیل است .  

ــ اعمار یک باب مسجد درقریه نوین ولسوالی انجیل.                                                             

ــ اعمار مسجد جامع خواجه محمد تاکی ( رح)                                                                     

ــ اعمار مسجد جامع رباط کابلی ها،                                                                                 

ــ اعمار مسجد جامع خوشرود انجیل                                                                                

ــ اعمارمسجد جامع قریه تریاک انجیل                                                                              

ــ اعمار مسجد جامع قلعه یادگار انجیل                                                                              

ـــ اعمار مسجد جامع قریه غلوان گذره                                                                               

ــ اعمار  مجمتع قریه سروستان انجیل                                                                              

ــ اعمار مسجد جامع شهنگه اوبه                                                                                    

ــ اعمار مسجد ناب اوبه                                                                                               

ــ اعمار مسجد قریه حسن آباد گذره                                                                                  

ــ اعمار مسجد جامع ترکان انجیل                                                                                     

ـ اعمار مدرسه نوین علیاء                                                                                             

ـ اعمار مدرسه ومسجد جامع قریه کبرزان                                                                          

ـ اعمار فاتحه خوانی زنانه قریه سروستان                                                                           

ـ اعمار فاتحه خوانی زنانه قریه ترکان پایین                                                                          

ـ اعمار قسمت از مکتب محجوبه هروی                                                                              

ـ اعمار قسمت از لیسه مهری هروی                                                                                  

ـ کمک به اداره لیسه هاتفی                                                                                             

ـ توزیع اقلام درسی برای شاگردان بی بضاعت مکاتب                                                              

اعزام به تعداد ۱۶ نفر از ملا امامان مساجد شهر و قریه جات و معلیمین از بودجه شخصی خود جهت ادای فریضه

 حج بیت الله حرام                                                                                                         

ملا امامان و مساجد ذیل تحت پوشش مالی نظری گروپ قراردارد و تا اکنون کمک ماهوار برای شان ادامه دارد    

ـ   مدرسه امام محمد غزالی                                                                                             

ـ  مدرسه انجمن ادبی پیرهرات                                                                                          

ـ  مدرسه نوین                                                                                                             

ـ  مدرسه ناب اوبه                                                                                                         

ـ   مدرسه شنگه اوبه                                                                                                      

ـ  مدرسه قریه تریاک                                                                                                     

ـ  مسجد اخلاص ۴ راهی آمریت هرات                                                                                      

ـ  مسجد نقشبندی هرات                                                                                                       

ـ  مسجد پایان آب هرات                                                                                                       

ـ  مدرسه شهرک نظری هرات                                                                                                

ـ  اسفالت سرک های که به اثرسعی وتلاش جناب حاجی وکیل صاحب صورت گرفته  قرارذیل است                

ـ اسفالت سرک سروستان                                                                                                    

ـ اسفالت سرک نوین                                                                                                          

ـ اسفالت سرک قریه تریاک                                                                                                  

ـ اسفالت سرک امام شش نور                                                                                                

ـ ترمینال میدان هوای هرات توسط تیم P R T  ایتالیا                                                                                                                      

تقرر و جابجا نمودن افسران دلیر وفرزندان ولایت هرات در بست های دولتی شامل پولیس و بخش های ملکی وفرستادن صدها تن از فرزندان هرات عزیز از طریق بورسیه های وزارت تحصیلات عالی و قنسولگری های دوست مقیم هرات جهت تحصیلات به سویه لسانس و ماستری به خارج از کشور.

تجارب فراوان الحاج غلام فاروق نظری مدیریت و ابتکاری که در امور اقتصادی و تجارتی داشت.

 از قبیل نماینده تجار وصادر کنندگان ولایت هرات عضو فعال بسیاری از نهاد های اقتصادی ، تجارتی  اجتماعی  … باعث گردید تا به عنوان تاجر متعهد ومتخصص در خدمات کل کشور قرار بگیرد و منشاء خیروبرکت فراوانی برای هموطنان به خصوص شهروندان شریف شهر هرات به بارآید که از جمله آنها همکاری همه جانبه در فعالیت های اجتماعی و خداپسندانه است پس از تشکیل حکومت موقت ، انتقالی وانتخابی در کشور ، تعلل وکاهلی را جایز ندانسته ، به فعالیت های سیاسی روی آورده وبه انتقاد از عملکردهای سیاسیون پرداخت

وسرانجام باتوجه به میزان عشق وعلاقه وافر الحاج غلام فاورق نظری در فراهم آوری صلح سرتاسری درکشور ، باشوقی وصف ناپذیردر جرگه مشورتی صلح افغانستان اشتراک نمودند ودرسال ۱۳۸۷ به اصرار تعدادی از بزرگان این دیار وتمایل شخصی خود جهت شرکت دردومین دوره انتخابات ولسی جرگه کشور ، به مبارزات انتخاباتی در ولایت هرات مشغول گردیدند و توانستند در انتخابات پارالمانی سال ۱۳۸۷ با آرای بلند افتخار نماینده گی مردم شریف ولایت هرات را درولسی جرگه بدست بیاورندوبه عنوان وکیل بر حال در انتخابات سال ۱۳۹۷ پیش روی کاندیدای پارالمانی از ولایت هرات می باشند .

سابقه فعالیتهای اجتماعی :

الحاج غلام فاروق نظری از خدمتگزاران راستین این سرزمین بوده که از آغاز تجارت همدوش باهموطنان ، به تجارت حلال مشغول بوده وفرازوفرودهای فروانی را از سرگذرانده است نتیجه زحمت کشی و تجارتی ایشان باعث گردیدکه درطول سالیان رشد فروان نمایندوفراترازیک شرکت کارکنندایجاد کمپنی های نظری ( نظری گروپ) شامل:

 شرکت تجارتی فاروق نظری بخش صادرات

شرکت تجارتی مصطفی معین نظری واردات

شرکت ساختمانی المستعان  کابل

فابریکه موزایک سازی وسنگ بری نظری هرات

فابریکه پشم شوی ونخ تابی نظری هرات

سونا نظری کابل

سونا نظری هرات

هوتل نظری هرات

وچندین بخش دیگر درپهلوی نماینده گی مردم کار نمایند و همیشه در جلسات تاجران وسرمایه گذاران، مردم عنوان میدارند که تجارنباید سرمایه خودرا در خارج از کشور سرمایه گذاری نمایند چون افغانستان بعد از سالیان طولانی به یک امنیت نسبی دست یافته است چی بهتر که سرمایه اشخاص درداخل کشور باشد وباعث اشتغال زایی برای هموطنان عزیز گردد نظری گروپ توانسته است به تعداد اضافه تر از ۱۰۰۰ هزار نفر از هم وطنان عزیز مان را مشغول به کار نماید،وهیچ گاهی نخواستن که سرمایه خویش را به خاج از کشور ودرخدمت بیگانه گان قرار دهد

اهداف:

الحاج غلام فاروق نظری بارها و بارها بر ضرورت توجه به خواسته های برحق ملّت بزرگواراین دیار تأکید کرده و هموا با ملّت شرافتمند افغانستان که تشنه صلح و آزادی، پیشرفت و رفاه و سربلندی این دیار هستند، قدم در این راه مهم گذاشته، چرا که معتقد است رأی کنونی ساکنان این دیار متعالی، هدفمندانه خدا جویانه خواهد بود شکل گیری پارلمان ملّی، بدور از هر گونه تعصبات قومی، لسانی، مذهبی و منطقوی و سر انجام ورود اندیشمندان، مدیران، متخصصان، فرهنگیان و در مجموع شیفته گان عرصه خدمت رسانی برای مشارکت فعال و عادلانه در سهم گیری های کلان و اساسی کشور، مسیر قطعی این مقصد بزرگ است. اکنون اندوخته های علمی و تجارب حاصله از فعالیت های مهم انجام شده فهم حضور روشن فکران، متخصصان و سرمایه گذاران صادق را پدید آورده و زمینه مناسب را برای راه یابی خدمت گذاران راستین این دیار و پارلمان کشور فراهم ساخته است .

۱ـ حمایت از ارزشهای دینی ، اسلامی و توجه به مدارس دینی واما کین مقدسه.وفامیلهای معظم شهدا ومعلولین.وامتیازات متقاعدین .

۲ـ وطن مادر دوم است ، وطن خویش را فزونتر ازهرچیز گرامی می داریم

۳ـ دفاع از استقلال ، حاکمیت ملی ،تمامیت ارضی وعدالت اجتماعی درصدربرنامه های من قراردارد

۴ـ  جذب شرکت های داخلی وخارجی وحمایت ازتولیدات داخلی برای رشد تجارت درکشور .وسرمایه گذاری در این راستا و جهت اشتغال زایی برای هموطنان عزیز.

۵ ـ مکانیزه شدن زراعت ،حمایت از سرمایه ای اصلی کشور

۶ ـ پشرفت تحصیل یکی از اساسی ترین نیاز مندی های یک جامعه است ، جهت جذب بورسیه های تحصیلی برای محصلین عزیز هرات تلاش خواهم کرد

۷ ـ فساد اداری که همچون غده ای سرطانی ، کشور را بسوی نابودی سوق میدهد باید ریشه کن گردد.

۸ ـ تعلیم وتربیه جزءلاینفک زندگی ، محرک انسان در شاهراه ترقی و تکامل است ، پس باید به آن ارزش قایل شد.

۹ ـ تامین امنیت ستون فقرات یک مملکت است، وقتی امنیت نیست سرمایه ، اقتصاد، تحصیلات عالی ، معارف و … نداریم

۱۰ ـ تاسیس کلینک های صحی درمناطق دور افتاده

۱۱ ـ ایجاد ساخت کلینک های برای معتادین که یکی از معظلات فعلی واجتماعی مامیباشد جهت تداوی آنها اقدام موثر صورت بگیرد.

۱۲ ـ ایجاد شفاخانه های تخصصی ومعیاری توسط وزارت محترم صحت عامه.

۱۳ ـ حمایت از حقوق زنان ، زیرا زنان نیمی از پیکر یک جامعه را تشکیل میدهند.

۱۴ ـ صلح ، امنیت وعدالت اجتماعی فقط در پرتووحدت ملی میسر است.

۱۵ ـ احداث سردخانه ها جهت محافظت محصولات زراعتی زراعین عزیز.

۱۶ ـ اعمار سرکهای قریه جات دراولیت کارمن میباشد.

۱۷ ـ جلوگیری ازفرارجوانان کشورازاثربی توجهی دولت،اشتغال وکاریابی جوانان دروزارت خانه های دولت جمهوری اسلامی افغانستان.

۱۸ ـ توجه خاص وزارت معارف برای معلیمین عزیز که عمر گران مایه خودرا صرف تعلیم وتربیه اطفال این کشور نموده اند. جهت رشد اقتصاد ومسکن آنها توجه جدی صورت بگیرد.

۱۹ ـ اعزام استادان محترم وعلما گرام جهت ادای فریضه حج توسط وزارت های مربوطه.

۲۰ ـ جلوگیر ومهارآب دریاهای افغانستان

۲۱ ـ رشد دادن اقتصاد خانواده ها

۲۲ ـ کنترول انسجام وتوصیه امورات شهری

۲۳ ـ جلوگیری ازورود کالاهای بی کیفیت از خارج از کشور بخصوص مواد غذای و سوختی .

۲۴ ـ جلوگیری از اشتغال زای اطفال زیرسن.

۲۵ ـ حمایت از تاجران ملی درحصه اخذ مالیات وتکیتانه ومحصولات گمرکی سرسام آور.

۲۶ ـ حمایت از تاجران ملی وصنعت گران وجلوگیری از ورود مواد موازی که در شهرک صنعتی هرات ساخته میشود.

۲۷ ـ مشکلات اخذ پاسپورت باید تسریع ودرولایت هرات چاپ وبرای متقاضیان توزیع گردد.

۲۸ هرات یکی از ولایات تاریخی کشور میباشد درقسمت حفظ وبازسازی آثار تاریخی توجه جدی صورت بگیرد.

۲۹ ـ بودجه کافی جهت مرمت ونوسازی مسجد جامع بزرگ ولایت هرات

۳۰ ـ رسانیدن آب صحی و آشامیدنی به تمام نقاط شهر و ولسوالی های هرات.

۳۱ ـ نظارت و کنترول شرکت های هوایی و زمینی جهت رفع ضیاع وقت مسافران محترم.

۳۲ ـ حمایت از اصحاب رسانه های کشور ودفاع از آزادی بیان .

اکنون این مسئولیت عظیم فرد فرد از هموطنان است که با ایمان کامل نسبت به ترقی و سر بلندی کشور خود، نقش تاریخی شان را ایفا نمایند. صلح و رفاه عمومی هموطنان  توسعه وانکشاف هر چه بهتر سازنده گی صدفیصدی، البته شدنی است. اما باید دانست که این امر جز با انتخاب دولت خدمتگذار و نمایندگان  واقعی کشور ممکن نیست از این رو باید با فکر و اندیشه دست به انتخاب زد .

خدایا تو آن کن  که پا یان کار

تو خوشنود باشی و مارستگار

 

ومین الله توفیق

خدمتگذار شما { الحاج غلا فاروق نظری }

لینک اصلی: https://8am.af/biography-of-al-haj-ghulam-farooq-nazari/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از روزنامه هشت صبح

آخرین خبر ها:

Loading