بازتاب نیوز

گشایش نخستین کشتارگاه مدرن در کابل

١٩ ميزان ١٣٩٧ پاسبانان

کابل-افغانستان (گ.ر.پ)

گزارش: سید مجتبا سادات

امروز پنج شنبه، نخستین کشتارگاه مدرن توسط رییس جمهور غنی گشایش و به بهره برداری سپرده شد. این کشتارگاه با حضور داشت رییس جمهور غنی و نصیر احمد درانی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری در منطقه ی ریشخور کابل افتتاح کردند. وزارت زراعت با پخش خبرنامه ی نگاشته است: تا پایان سال جاری کاری ساخت سه کشتارگاه دیگر در سه ولایت کشور مشمول هرات، بلخ و ولسوالی شکردره ی کابل پایان می یابد.

قرار است تا سال آینده یک کشتارگاه دیگر در ولایت قندز نیز ساخته شود. گفته میشود که این کشتارگاه ها به هزینه ی 30 میلیون دالر امریکایی ساخته شده که پول آن از سوی بانک انکشاف آسیایی پرداخته میشود. مقام های وزارت زراعت می افزایند: ساخت این کشتارگاه معیاری از پروژه های بزرگ این وزارت میباشد، که هر کدام آن دارای ظرفیت کشتار و پروسس 500 راس بز، گوسفند و همچنان 100 راس گاو در یک وقت را دارا می باشد.

The post گشایش نخستین کشتارگاه مدرن در کابل appeared first on Pasbanan.

لینک اصلی: http://pasbanan.com/dr/the-opening-of-the-first-modern-slaughterhouse-in-kabul/

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از پاسبانان

آخرین خبر ها:

Loading