بازتاب نیوز

رییس جمهور غنی یک مسلخ جدید را در کابل افتتاح کرد

١٩ ميزان ١٣٩٧ رادیو اروپای آزاد

رییس جمهور محمد اشرف غنی یک مسلخ معیاری و مدرن را به روز پنجشنبه در کابل افتتاح کرد.

آقای غنی به هنگام افتتاح مسلخ ریشخور کابل گفت که این مسلخ بر علاوه اشتغال زایی دوامدار به مردم ، دریک نوبت کاری ظرفیت ذبح و پروسس ۵۰۰ راس بز و گوسفند و هم چنین ۱۰۰ راس گاو را دارد.

ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه گفته است که این مسلخ به کمک مالی بانک انکشاف آسیایی ساخته شده است.

لینک اصلی: https://da.azadiradio.com/a/29538871.html

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از رادیو اروپای آزاد

آخرین خبر ها:

Loading