بازتاب نیوز

حکمتیار انتخابات پیشرو را طفلانه و مسخره آمیز خواند

٢٠ ميزان ١٣٩٧ آریانا خبر

گلبدین حکمتیار رهبری حزب اسلامی  انتخابات پیشرو را طفلانه  و مسخره آمیز خوانده و می گوید که ازهفت هزار  مرکزی رای دهی دو هزار آن به دلیلی سیاسی، بسته شده اند. 

رهبری حزب اسلامی در کابل یک مجمع بزرگ وحدت ملی را  تحت نام میسم را اندازی کرده که در این مجمع برخی از احزاب و جریان های سیاسی کشور نیز اشتراک ورزیده بود. هدف از این  مجمع را یک حرکت  ملی، و عدالت اجتماعی میداند

در این گردهمای، آقای حکمتیار انتخابات پیشرو را در کشوربازی  طفلانه و مسخره آمیز میداند.

وی گفت: “انتخابات پیشرو در افغانستان یک بازی کودکانه و مسخره امیزه است، مصرف شدن در انتخابات زایع وقت است.”

همچنان رهبری حزب اسلامی می گوید که برخی از حلقات وجود دارد که می خواهند انتخابات پیشرو  را مهندسی کند، اما این گونه اهداف ناگام خواهد.

آقای حکمتیار بیان داشت:”برخی از کسانی هستند که می خواهد انتخابات را مهندسی کند، اما هدف شان ناکام خواهد بود.”

در همین حال یکی از اعضای از شواری میسم می گوید که ۴۰ فیصد خاک کشور نا امن میباشد. همچنان وی  از مداخلات زرومندان در انتخابات پیشرو نیز نگرانی میکند.

این نماینده شورای میسم اظهار داشت:”۴۰ فیصد خاک کشور بدون امنیت است و همچنان وی از مداخلات زورمندان در انتخابات پیشرو ما نگران هستیم.”

این در حالیست کمیسیون مستقل انتخابات هر گونه ادعا را رد می کند و از برگزاری یک انتخابات شفاف، عادلانه و عاری از تقلب سخن میزند.

گزارشگر: سید مختار هوشمند

لینک اصلی: https://ariananews.af/%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AE/?lang=fa

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از آریانا خبر

آخرین خبر ها:

Loading