دفتر ولایتی غور/ بخش تعلیمات

کورس ده روزه آموزشی حقوق بشر از تاریخ 27 سنبله الی 8 میزان 1397 با اشتراک 20 تن از علمای ولایت غور اعم از کارمندان ریاست ارشاد، حج">

بازتاب نیوز

کورس ده روزه آموزش حقوق بشر برای 20 تن از علمای دین و خطبای مساجد در ولایت غور

٢١ ميزان ١٣٩٧ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

دفتر ولایتی غور/ بخش تعلیمات

کورس ده روزه آموزشی حقوق بشر از تاریخ 27 سنبله الی 8 میزان 1397 با اشتراک 20 تن از علمای ولایت غور اعم از کارمندان ریاست ارشاد، حج و اوقاف، خطبا و ملا امامان مساجد و اساتید دارالعلوم امام ابو حنیفه در سالن دفتر ولایتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دایر گردید.

برنامه با تلاوت آیات از کلام الله مجید آغاز، سپس آقای مبارک رضایی رئیس دفتر ولایتی غور، ضمن خوش آمد گویی به اشتراک کنندگان، در مورد کلیات حقوق بشر صحبت کرد. آقای رضایی اندیشه حقوق بشر، اسناد حقوق بشر، و مجریان و حامیان حقوق بشر را با تفکیک از همدیگر بیان کرد. وی مجری حقوق بشر را دولت و حامی حقوق بشر را نهاد های حقوق بشری بیان داشت.

سپس نظام الدین حبیبی سر پرست ریاست ارشاد، حج و اوقاف که در هماهنگی علمای اشتراک کننده کورس با کمیسیون همکاری کرده بود، در افتتاح این کورس، این برنامه را برای علمای دین مهم خوانده و علمارا از آنجایکه در رأس مسجد و منبر قراردارد و مردم هم سخنان شان را می شنود گفت:  علما انگیزه هارا بیدار می کند، دولت هم دست خود را بطرف علما دراز می کند، مسؤلیت را که ما علما داریم؛ نا بسامانی های جامعه را درمان کنیم...."

در این ده روز موضوعات: معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، فلسفه موجودیت و ضرورت حقوق بشر، اصول حقوق بشر و ویژگیهای آن، اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه اسلامی حقوق بشر، مصادیق حقوق بشر، نهاد های بین المللی حقوق بشر و مشترکات اسلام و حقوق بشر، حقوق بشر و تعامل فرهنگی و حقوق اطفال برای اشتراک کنندگان ارایه گردید.

آقای محمدی یک تن از خطبای ولایت غور  در این برنامه گفت: در اجتماع برداشت های منفی  در مورد حقوق بشر وجود دارد و حتی کسانیکه 16 سال درس خوانده و تحصیل کرده در مورد حقوق بشر و کمیسیون مستقل حقوق بشر آگاهی چندان ندارند، بر علیه حقوق بشر صحبت می کنند؛ اما در این کورس معلومات را که ما حاصل کردیم تمام تبلیغات بر علیه حقوق بشر و کمیسیون مستقل حقوق بشر ناشی از جهل و بی سوادی مردم است.

علما از ابتدای برنامه الی ختم در مباحثات سهم و مشارکت فعال داشته و در اخیر یک کار گروپی را تحت عنوان نقش علما در ترویج حقوق بشر و تأمین صلح و عدالت در جامعه اجرا نمودند.

اشتراک کنندگان در این کار گروپی برداشتن جهل را از جامعه، کار روی تأمین صلح، حفظ کرامت انسانی، آزادی و برابری را از جمله وظایف علما خواندند. تعدادی هم علمارا بهترین رهنما در جامعه در عرصه حقوق مدنی وسیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تذکر دادند. عبدالله فهیم یک تن از علمای غور پیشنهاد داشت: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برنامه های آموزشی حقوق بشر را با علمای قرا و قصبات برگزار کند، بعد از اینکه این علما آموزش دیدند با کمیسیون در ترویج حقوق بشر سهم بگیرند. اکثر علما در ورق های ارزیابی در ختم برنامه حمایت از حقوق بشر را که با دین اسلام در تضاد نباشد مکلفیت علما دانسته و حمایت شان را از حقوق بشراعلان نمودند.

در اخیر برنامه، حاجی صاحب احمد شا مجیدی رئیس ارشاد حج و اوقاف در برنامه توزیع تصدیقنامه ها برای اشتراک کنندکان این برنامه دعوت شده و وی حقوق بشر را تأمین کننده روابط عادلانه میان افراد دراجتماع و مردم و دولت بیان داشت. برنامه با توزیع تصدیق نامه ها و دعای خیر به اختتام رسید.


لینک اصلی: http://www.aihrc.org.af/home/daily-reports/7809

بازکردن لینک اصلی

بیشتر بخوانید از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

آخرین خبر ها:

Loading